Gweithdai Addysgiadol

Gweithdai unigryw diddorol ac ysbrydoledig yn ymdrin â holl agweddau creu theatr, wedi’u creu gyda chi a’ch myfyrwyr mewn golwg.

Caiff ein gweithdai addysgiadol eu creu mewn cydweithrediad â chi, gan ystyried anghenion eich myfyrwyr a gofynion y cwricwlwm. Wedi’u harwain gan dim o Artistiaid Addysgu profiadol caiff ein sesiynau unigryw eu seilio ar ystod eang o dechnegau, sy’n ein galluogi ni i ddatblygu sgiliau pobl ifanc ar draws y cwricwlwm, a chynnig detholiad defnyddiol o syniadau ar gyfer arweinwyr grwp pan yn ymgymryd â gweithgareddau o fewn a thu hwnt i’r cwricwlwm.

Mynegwch ddiddordeb trwy e-bostio’r Cynorthwyydd Ymgysylltu Creadigol ffion.denman@shermantheatre.co.uk