Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu

Rhaglen i bobl ifanc 15-18 oed, i fwynhau ac i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu creadigol.

Mae rhaglen Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu Theatr y Sherman yn cynnig cyfle i bobl ifanc 15-18 oed archwilio a datblygu eu sgiliau ysgrifennu creadigol. Yn bwysicaf oll, mae'n le iddynt ddarganfod eu llais a'i rannu ag eraill. Rydym yn falch o gynnig hyn yn gyfan gwbl AM DDIM diolch i gefnogaeth yr Esmée Fairbairn Foundation.

Bob wythnos mae ein pobl ifanc yn magu hyder trwy ddysgu sgiliau newydd a gwneud cysylltiadau newydd. Mae ein sesiynau’n cael eu harwain gan dîm ymroddedig, ac nid ydynt yn canolbwyntio ar ysgrifennu yn unig. Mae’r sesiynau hefyd yn canolbwyntio ar bethau rydyn ni’n gwybod sy’n bwysig i’n pobl ifanc fel datblygu sgiliau cymdeithasol, datrys problemau a chydweithio.

Mae ein sesiynau wythnosol yn annog ein pobl ifanc i brofi amrywiaeth o dechnegau a sgiliau ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu dramâu. Ar ddiwedd y tymor hwn bydd gwaith ysgrifennu’r bobl ifanc yn cael ei rannu mewn tymor byr o waith ar-lein a gyflwynir gan actorion a chyfarwyddwyr proffesiynol.

Mae Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu yn agored i bawb rhwng 15 a 18 oed. Rydym yn ymwybodol fod pob person ifanc yn datblygu yn eu amser eu hunain. Ein nod yw darparu amgylchedd sy’n eu meithrin, fel y gall ein pobl ifanc wneud y gorau o’u profiadau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni ar yr e-bost isod.

SUT I YMUNO
Bydd Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu yn ailddechrau yn Hydref 2022. Bydd y sesiynau bob nos Iau rhwng 7.30yh a 9.30yh yn Theatr y Sherman. E-bostiwch itp@shermantheatre.co.uk am fwy o wybodaeth.

GWEITHDAI AR Y GWEILL

Ym mis Mehefin fel rhan o Ddathliad yr Haf, mae’n bleser gan Theatr y Sherman gynnig gweithdai ysgrifennu creadigol AM DDIM i bobl ifanc rhwng 15 a 18 oed. Rydyn yn gobeithio cyrraedd pobl ifanc o gymunedau ceiswyr lloches a ffoaduriaid, niwrodargyfeiriol, a phobl ifanc LHDTCARh+.

Mae’r gweithdai hyn, sy’n rhan o’n rhaglen hynod boblogaidd Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu, yn rhoi lle i bobl ifanc archwilio a datblygu eu sgiliau ysgrifennu creadigol, yn ogystal â rhannu eu llais ag eraill, gyda chymorth awduron, cyfarwyddwyr ac actorion proffesiynol.

  • Ar ddydd Sadwrn, Mehefin 18fed rydym yn edrych ymlaen at groesawu pobl ifanc o gymunedau ceiswyr lloches a ffoaduriaid. Dysgwch fwy.
  • Ar Ddydd Sadwrn, Mehefin 25ain rydym yn edrych ymlaen at groesawu pobl ifanc a fyddai fel arfer yn gweld y math yma o weithgareddau yn heriol. Dysgwch fwy.
  • Ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 2il rydym yn edrych ymlaen at groesawu pobl ifanc LHDTC+. Dysgwch fwy.

TIWTORIALAU DIGIDOL AC ADNODDAU

Yn ogystal â’n sesiynau wythnosol rydym hefyd yn cefnogi amgylchedd dysgu cyfunol trwy ein cyfres o weithdai digidol AM DDIM.

Mae gweithwyr theatrig proffesiynol o bob rhan o Gymru a’r DU wedi helpu i greu cynnwys i’ch helpu gyda’ch ysgrifennu creadigol a chreu theatr. Mae pob cyfrannwr yn sôn ychydig am eu hunain a’u llwybr gyrfa, cyn arwain eich myfyrwyr trwy ddau ymarfer i wella eu sgiliau ysgrifennu.

Rydym hefyd yn darparu pecyn gweithgareddau gyda gwybodaeth bellach am yr ymarferion a geirfa fanwl, sy’n eich galluogi i ddatblygu gwersi a chynlluniau gwaith.

“Ro’n ni’n gwerthfawrogi’r amgylchedd cyfeillgar a chreadigol, ac dw i’n edrych ymlaen at ysgrifennu’n broffesiynol yn y dyfodol.”

That's My Win by / gan Mackenzie Steed
We're Ready For You Now By / Gan Olympia Koursarou
Trial of the Ignorant Mind By / Gan Rain Preece
Lyres and Reality by / gan Ari Skyrme-Croft
Throughout the Years By / Gan Sophie Budd
Overboard By / Gan Alétte Fontaine
On Cloaks and Coke - Adception By / Gan Grace Eshel
I Miss You by / gan Martha Bright
Dial Tone By / Gan Madlen Protheroe
Anton & Eddie, by / gan Daniel Raja
A Colour-Filled World by / gan Bianca Pinto
EIGHT: A Bee Sting
EIGHT: What You Thought You'd Do During Lockdown
EIGHT: In Retrospect
EIGHT: Gates
EIGHT: Functioning Vampire Podcast