Cwmni Preswyl

Cyfle i ni gefnogi cwmnïau theatr newydd mwyaf cyffrous Cymru.

Rhannwch
Bob dwy flynedd mae Theatr y Sherman yn cefnogi cwmni theatr Cymreig neu sydd wedi eu lleoli yng Nghymru. Maent yn gwmnïau sydd yn datblygu ac y mae eu gwaith yn ein cyffroi. Mae ein Cwmni Preswyl yn derbyn cefnogaeth ac arweiniad gan ein tîm Artistig i'w helpu i ddatblygu a chyflwyno gwaith newydd. Yn ogystal, mae'r Cwmni Preswyl yn elwa o wybodaeth ac arbenigedd adrannau gweinyddol y theatr gan gynnwys Cyllid, Datblygu a Marchnata.

Ar hyn o bryd mae gennym ddau Gwmni Preswyl: PowderHouse a Red Oak.

Mae PowderHouse wedi bod yn Gwmni Preswyl ers 2018.

Mae Red Oak newydd ymuno â Theatr y Sherman fel Cwmni Preswyl.