Cynorthwyydd Bar a Chegin

Math
Hyblyg
Cytundeb
Cynigir y swydd fel cytundeb sero-oriau
Cyflog
£9.50 yr awr
Application closing date
Fri 27 May 2022
Oes gennych chi brofiad o baratoi bwyd a'r wybodaeth berthnasol i weithio mewn bar a chegin brysur? A all eich personoliaeth lawen a'ch agwedd gymwynasgar roi croeso cynnes i'n cwsmeriaid, gan sicrhau iddynt eisiau ymweld â'r theatr dro ar ôl tro?
Os felly, fe allech chi fod yn rhan hanfodol o'n tîm Bar a Chegin. Mwy o wybodaeth: Mae hyblygrwydd yn hanfodol gan y bydd oriau gwaith yn newid o wythnos i wythnos. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gyflogi ar gytundeb sero-oriau.