The Amazing Adventures of Little Red

Family Theatre

Ysgrifennwyd gan Lesley Ross a James Williams

Cyfarwyddwyd gan Alice Eklund a Greg Ashton

Adolygiad

12 Aws 2022
11.00yb & 1.30yp

Prisiau

£9.50

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Stiwdio
  • Iaith: Saesneg

Defaid Gwych i'r adwy!

Dilynwch Red wrth iddi wynebu Blaidd a Brenhines Dylwyth Teg Drwg, a darganfod ei ffawd!

Gyda Dafad sy’n gwrthod dilyn y praidd, Mamgu gref a llwyth o ganeuon hwyliog fydd yn gwneud i chi fod eisiau rocio!

Gan dîm arobryn Williams a Ross, dyma sioe berffaith ar gyfer y teulu cyfan!

Cerddoriaeth gan James Williams
Llyfr a Thelyneg gan Lesley Ross
Cyfarwyddwyd gan Alice Eklund a Greg Ashton