Suzi Ruffell: Snappy

Comedi
Archive

Adolygiad

13 Meh
8:00yh

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Y Prif Lwyfan
  • Hyd: 100 munud yn cynnwys egwyl
Rhybuddion Cynnwys Cynulleidfa:

14+ yn unig (ni fydd plant iau yn cael eu derbyn)
Debygol bod yna rhegi a cynnwys oedolion.

Mae Suzi Ruffell yn hoffi pethau bachog: fel ei stand yp, ei phenderfyniadau a’i siwtiau. Mae sioe newydd sbon Suzi yn ymwneud â setlo i lawr (ond nid setlo), dod yn fam (heb ddod yn famol) ac mae’n dal i boeni am bopeth – wrth gwrs ei bod hi – ydych chi wedi gweld y newyddion?

Mae’r ddigrifwraig Suzi Ruffell wedi ei henwebu am wobrau lu, ac roedd ei thaith ddiweddaraf, ‘Dance Like Everyone Is Watching‘ yn lwyddiant ysgubol, ac fe’i recordiwyd mewn rhaglen arbennig ar gyfer Amazon.  Mae Suzi hefyd wedi ymddangos ar nifer o sioeau megis Live At The Apollo, The Jonathan Ross Show, QI, The Last Leg, a Womanhood i enwi dim ond rhai. Mae Suzi hefyd yn adnabyddus am ei phodlediadau hynod boblogaidd ‘Like Minded Friends‘ ac ‘Out‘.