Riot Act (Cynhyrchiad arlein)

Ysgrifennwyd gan Alexis Gregory

Cyfarwyddwyd gan Rikki Beadle-Blair

Adolygiad

22 - 28 Awst
10.00pm - 11.00pm

Prisiau

£10

Mae Riot Act yn sioe un person gair am air, a grëwyd yn gyfan gwbl o gyfweliadau gyda thri pherson allweddol yn hanes y mudiad hawliau LHDTC+; Michael Anthony Nozzi; un o oroeswyr Terfysgoedd Stonewall, Lavina Co-op; artist drag amgen o’r 70au, a Paul Burston; Ymgyrchydd AIDS yn Llundain yn y 90au.

Mae’r sioe yn ffefryn gan gynulleidfaoedd ac yn cael canmoliaeth gan adolygwyr, ac yn daith syfrdanol a llawn twrw trwy chwe degawd o hanes cwiar, gan fynd a’r gynulleidfa ar daith hyd at y presennol.

Mae’n bryfoclyd, yn dyner, yn cyfleu’r gwirionedd, yn ddoniol, yn wleidyddol a phersonol. Dyma straeon am fod yn cwiar, am rywioldeb, gweithredu, caethiwed, teulu, plentyndod, cariad, rhyw, drag, cymuned, undod, gwrthdaro, hunaniaeth, ieuenctid, heneiddio, colled, breninesau angerddol a diva o Hollywood.

Mae Riot Act yn ddathliad o weithredu cwiar ar draws y degawdau, sy’n ddoniol ac yn ysbrydoledig…ac yn cadw reiat.

Ar gael i’w gwylio ar-lein ac ar alw ar y wefan hon rhwng Awst 22 a 28.