Paned a Stori: Moscow Love Story

Theatr
Archive

Adolygiad

26 Ebrill
11:00yb

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Prif Theatr
Gwybodaeth Pwysig

Mae’r perfformiad yma yn cynnwys iaith gref, atgyfeiriadau at gamddefnyddied sylweddau a chyfeiriadau at drais.

Sgwrsio, cwmni, coffi a theatr! Ymunwch â ni am gyfres nesaf Paned a Stori, cyfle i bobl hŷn ddod at ei gilydd yn rheolaidd.

Y mis yma fydd Paul Jenkins yn rhoi darlleniad ymarferig o’i ddrama Moscow Love Story.

Moscow 2001. Rhamant o danwydd fodca drwy strydoedd Rwsia yn nyddiau cynnar Putin. Mae Moscow Love Story yn archwiliad anial o gariad ac atgofion.

Byddwn yn ymgasglu yn y cyntedd am 10.30yb cyn i’r perfformiad ddechrau ac mae croeso i chi eistedd lle bynnag y dymunwch, felly gallwch chi gadw pellter cymdeithasol os hoffech.

Bydd tê a chacennau yn cael eu gweini yn y cyntedd wedyn a bydd y Caffi Bar ar agor i’r rhai sydd am brynu cinio.

Mae hwn yn berfformiad ymlaciol a Dementia Gyfeillgar. Dehongliad BSL gan Nikki Champagnie Harris.

Bydd sgwrs ar ôl y sioe yn dilyn y perfformiad.

Mae tocynnau yn £5. Cysylltwch y Swyddfa Tocynnau ar 029 2064 6900, ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk neu cliciwch ar y ddolen uwchben i archebu tocynnau.

Cefnogir Paned a Stori gan Gwendoline and Margaret Davies Charity a Chyngor Celfyddydau Cymru.