On demand: The Messenger

Crëwyd yn y Sherman

Ysgrifennwyd gan a'u perfformio gan Seiriol Davies

Cyfarwyddwyd gan Joe Murphy

Archive

Adolygiad

Ar gael o 2 - 18 Chwe
Ar alw

Wedi’i ysbrydoli gan Romeo and Juliet gan William Shakespeare.

Beth sy’n digwydd pan fydd y pethau dibynadwy rydych chi’n eu cymryd yn ganiataol yn codi i’ch brathu? Mae The Messenger yn sioe gerdd fer ffraeth ac anarchaidd gan Artist Cyswllt y Sherman Seiriol Davies (How To Win Against History).

Mae fersiynau gyda disgrifiad sain neu capsiynau ar gael.

Sut i wylio
Archebwch ar-lein gan ddefnyddio’r botwm uchod.
Ar ôl i chi brynu’r sioe, cewch eich ailgyfeirio i’r fideo.
Gallwch fewngofnodi i wylio’r sioe ar unrhyw adeg nes 18 Chwefror gan ddefnyddio’r ddolen isod.