On demand: The Love Thief

Crëwyd yn y Sherman

Ysgrifennwyd gan a'u perfformio gan Rahim El Habachi

Cyfarwyddwyd gan Nerida Bradley

Archive

Adolygiad

Ar gael o 2 - 18 Chwe
Ar Alw

Wedi’i ysbrydoli gan Prometheus Bound gan Aeschylus.

Yn 2021, nid tân mae Prometheus yn ei ddwyn oddi wrth y Duwiau, ond cariad. Mae The Love Thief, a ysgrifennwyd ac a berfformiwyd gan y dramodydd, yr actor a’r dawnsiwr bol Rahim El Habachi yn edrych ar rywioldeb, hil a realiti bywyd ym Mhrydain heddiw.

Mae fersiynau gyda disgrifiad sain neu capsiynau ar gael.

Sut i wylio
Archebwch ar-lein gan ddefnyddio’r botwm uchod.
Ar ôl i chi brynu’r sioe, cewch eich ailgyfeirio i’r fideo.
Gallwch fewngofnodi i wylio’r sioe ar unrhyw adeg nes 18 Chwefror gan ddefnyddio’r ddolen isod.