On demand: Hamlet Is A F&£$boi

Crëwyd yn y Sherman

Ysgrifennwyd gan a'u perfformio gan Lowri Jenkins

Cyfarwyddwyd gan Mared Swain

Archive

Adolygiad

Available from 20 until 24 Dec
On demand

Wedi’i ysbrydoli gan Hamlet gan William Shakespeare a dramâu eraill.

Mae Evie wedi blino ar Tinder, ac yn barod i roi’r gorau i gariad (a dynion) am byth, pan mae hi’n gwneud penderfyniad beiddgar. Mae hi’n mynd i ddod o hyd i arwyr rhamantus yn eu ffynhonnell: llyfrau. Mae Lowri Jenkins (Winners, Nova Theatre) wedi ysgrifennu ac yn perfformio’r ddrama newydd hynod ddoniol a gwyllt hon.