Jenny Eclair: Jokes, Jokes, Jokes, Live (2025)

Comedi

Adolygiad

15 Maw 2025
7.30yh

Prisiau

£27.50

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Y Brif Theatr
  • Hyd: Tua 2 awr yn cynnwys egwyl
Gwybodaeth Pwysig

Mae’r sioe hon yn cynnwys iaith gref.

I ddathlu rhyddhau ei chofiant doniol o’r un enw, mae’r comedïwr, nofelydd a’r haden broffesiynol Jenny Eclair yn teithio ledled y wlad gyda sioe hunangofiannol newydd sbon.

O’r ysgol ddrama, (sef yn bennaf, yfed seidr a bwyta sawl rhôl selsig), cysgu gyda dynion oedd yn edrych fel pe baent yn byw o dan garped, barddoniaeth pync, anorecsia, fflatiau pitw diflas, gweinyddu a’n gwybod braidd dim am ddim, i fod y fenyw gyntaf i ennill Gwobr Perrier, dod yn fam, awdur, hen ddynes sarrug, podledwr a nain!

Yn parhau i berfformio i dorfeydd llawn ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, mae Jenny yn eich gwahodd i sbïo nôl ar bopeth mae hi’n cofio cyn iddi anghofio’r cwbl. Rhybudd, mae’n bosib fydd y sioe yn cynnwys barddoniaeth pync, synau anifeiliaid a chanu hwiangerddi fel bariton.