Theatr Torch

Angel

Theatre

Ysgrifennwyd gan Henry Naylor

Cyfarwyddwyd gan Peter Doran

Hygyrch

  • Wed 5 Oct - 7:30pm BSL interpreted

Adolygiad

4 - 8 Hydref
7:30yh

Prisiau

£16.50

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Stiwdio
  • Iaith: Saesneg
  • Hyd: Tua 70 munud heb egwyl
Gwybodaeth pwysig

Yn cynnwys iaith gref a golygfeydd a all peri gofid i rai.

Brwydr ddewr un fenyw yn erbyn y bygythiad mwyaf i’w thref a’i phobl.

Angel yw stori chwedlonol Rehana; Yn 2014, roedd teuluoedd Cwrdaidd yn ffoi Kobane er mwyn osgoi ymosodiad anochel ISIS; fe wnaeth Rehana aros i frwydro ac amddiffyn ei thref; fel saethwr, honnir iddi ladd mwy na 100 o ymladdwyr ISIS.

Pan ddaeth ei stori i’r amlwg, daeth yn hynod enwog ar y rhyngrwyd ac yn symbol o wrthwynebiad yn erbyn y Wladwriaeth Islamaidd a chafodd ei galw’n ‘Angel Kobane’. Nawr, mae’r stori chwedlonol hon yn dod i’r llwyfan yn nrama gwobrwyedig Henry Naylor, Angel.

Sioe un fenyw yw Angel, a thrydedd stori yn nhrioleg Arabian Nightmares gan Henry Naylor. Fe’i llwyfannwyd yn gyntaf i ganmoliaeth fawr yng Ngŵyl y Fringe Caeredin yn 2016. Ers hynny mae wedi cael ei gweld ar draws y byd i ganmoliaeth fawr gan feirniaid, gan ennill gwobrau mewn nifer o wyliau rhyngwladol. Daw Theatr y Torch â’u cynhyrchiad eu hunain i chi, wedi’i gyfarwyddo gan Peter Doran, wedi’i gynllunio gan Sean Crowley ac yn cynnwys Yasemin Özdemir fel yr Angel eponymaidd.

Ysgrifennwyd gan Henry Naylor
Cyfarwyddwyd gan Peter Doran
Cynlluniwyd gan Sean Crowley
Ac yn cyflwyno Yasemin Özdemir fel Rehana, Yr Angel.