Theatr y Sherman

A Christmas Carol

Crëwyd yn y Sherman

Ysgrifennwyd gan Gary Owen

Cyfarwyddwyd gan Joe Murphy

Hygyrch

Sad 4 Rhag Perfformiad Hamddenol
  • Sat 4 Dec - 2:30pm Relaxed Performance
  • Sat 11 Dec - 7pm Audio Described
  • Sat 18 Dec - 2:30pm Captioned
  • Tue 21 Dec - 7pm BSL interpreted

Adolygiad

26 Tachwedd - 31 Rhagfyr
Amseroedd amrywiol

Prisiau

Safon £16 - £26, Rhagddangosiadau £13 - £2, Gostyngiadau £2 Oddi, Dan 25 Hanner Pris

Gwybodaeth Bellach

  • Ofod: Y Brif Theatr
  • Iaith: Saesneg

Gwyrth ar Stryd Santes Fair

Caerdydd, 1843. Arian yw’r unig beth sydd gan Scrooge. Mae ganddi lawer ohono. Arian yw’r unig beth y mae erioed wedi ei gael ond nid yw wedi dod â llawenydd iddi erioed. Ond ar Nos Ŵyl Nadolig, bydd hi’n cwrdd â thri ysbryd a fydd yn dysgu’r wers fwyaf pwysig erioed iddi. Erbyn bore’r Nadolig, bydd hi wedi dysgu sut i fyw am y tro cyntaf.

Profwch lawenydd llawn y Nadolig gyda’r cynhyrchiad newydd ysblennydd hwn o addasiad Gary Owen o stori ddyrchafol Dickens a berfformir gan gast eithriadol o gerddorion sy’n actorion.