Llyfryn y Tymor

Gyda llu o ddramâu, adloniant teuluol, comedi a sioeau Nadolig llawn hud a lledrith, mae rhywbeth at ddant pawb yr hydref hwn.

Lawrlwythwch ein llyfryn ar gyfer tymor yr hydref YMA i ddarganfod beth sydd ar y gweill.

I archebu copi caled am ddim, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900.