Ein Gwasanaethau

Gall tîm Cynhyrchu Theatr y Sherman gefnogi eich cynhyrchiad gydag ystod o wasanaethau.

Ein gwasanaethau – gallwn gefnogi eich cynhyrchiad yn y ffyrdd canlynol:

• Adeiladu a phaentio setiau
• Llogi cyfleusterau gweithdy
• Llogi offer
• Cyfleusterau ar gyfer gwisgoedd
• Cefnogaeth i reoli llwyfan gan ein Rheolwr Llwyfan preswyl
• Llogi gwisgoedd, dodrefn a phropiau o’n storfa helaeth

Cysylltwch â’n tîm i ddarganfod sut y gallwn eich helpu chi.