Cyfrannwch

Gwnewch wahaniaeth trwy gyfrannu heddiw.
Mae Theatr y Sherman yn elusen gofrestredig.

Drwy wneud cyfraniad, yn fach neu’n fawr, byddwch yn darparu cefnogaeth hanfodol i’n galluogi ni i barhau i gysylltu ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd, artistiaid, cymunedau a phobl ifanc yng Nghaerdydd a thu hwnt. 

Gwasgwch ar y ddolen Cyfrannwch ar waelod y dudalen hon i wneud rhodd un-tro neu roi cyfraniad misol i Theatr y Sherman.

Gallwch hefyd gyfrannu drwy Neges Destun*
I gyfrannu £5 tecstiwch SHERMAN 5 i 70450 
I gyfrannu £10 tecstiwch SHERMAN 10 i 70450 
I gyfrannu £15 tecstiwch SHERMAN 15 i 70450
Mae neges destun yn costio gwerth eich rhodd yn ogystal â chyfradd arferol un neges destun.

*Rhwydweithiau’r DU yn unig. Mae neges destun yn costio gwerth eich rhodd yn ogystal â chyfradd arferol un neges destun. 

Fel arall, os hoffech gael sgwrs ynglŷn â rhoi cyfraniad i Theatr y Sherman, cysylltwch ag Emma Tropman, Pennaeth Codi Arian a Datblygu: emma.tropman@shermantheatre.co.uk

 

 

image