Ein tîm a’n bwrdd

Gwaith tîm yw creu theatr. Mae'n gofyn am ystod eang o sgiliau ac arbenigedd i wneud iddo ddigwydd. Dyma dîm y Sherman sy'n cynnwys staff achlysurol ein Bar a Chegin a’n Swyddfa Docynnau yn ogystal â'n Tywyswyr Gwirfoddol gwych: