Beth sy’n bwysig i ni

Mae Theatr y Sherman wedi’i lleoli yng nghanol Caerdydd, a hi yw unig Theatr Noddfa Cymru. Mae croeso i bawb yma. Rydyn ni eisiau i gymaint o bobl â phosib fwynhau a chymryd rhan mewn theatr, ac rydyn ni'n gweithio'n galed i chwalu unrhyw rwystrau sy'n atal hynny rhag digwydd.

Lle i chi berthyn
Mae Theatr y Sherman wedi’i lleoli yng nghanol Caerdydd, a hi yw unig Theatr Noddfa Cymru. Mae croeso i bawb yma. Rydyn ni eisiau i gymaint o bobl â phosib fwynhau a chymryd rhan mewn theatr, ac rydyn ni’n gweithio’n galed i chwalu unrhyw rwystrau sy’n atal hynny rhag digwydd. Mae ein dylanwad yn cychwyn ar ein llwyfannau ond yn parhau ymhell y tu hwnt i hynny, ledled Caerdydd, Cymru a’r byd. Trwy rymuso ein cymunedau i adrodd eu straeon rydyn ni’n dod yn rym dros empathi ac undod.

Eich dinas. Eich straeon. Eich theatr.
Rydym yn bodoli er mwyn cynnig profiadau emosiynol cyfoethog sy’n atseinio’n ddwfn ar gyfer pobl Caerdydd. Rydym yn gweithio gydag ystod amrywiol o artistiaid Cymreig ac sy’n byw yng Nghymru er mwyn adrodd straeon sy’n cyrraedd ac yn cynrychioli cynulleidfa eang. Mae Theatr y Sherman yn adrodd straeon lleol sy’n atseinio’n fyd-eang.

Pwerdy i theatr yng Nghymru
Rydym yn ganolfan ar gyfer rhagoriaeth artistig, gan greu theatr gyfoes sy’n feiddgar, yn ddwyieithog ac yn eithriadol. Trwy arloesi yn ein gwaith ymgysylltu, ein cynyrchiadau a’n gwaith datblygu artistiaid rydym yn helpu i adeiladu sector theatr Gymreig ddeinamig a gwydn: pwerdy i theatr yng Nghymru wedi’i hysgogi gan greadigrwydd ein cymunedau.

Newid y storïwr
Credwn yn angerddol mai storïwyr yw’r allwedd er mwyn arallgyfeirio pwy sy’n mwynhau a chymryd rhan mewn theatr. Os gallwn newid pwy sy’n adrodd y stori yna gallwn newid y stori ei hunan. Ac os gallwn ni newid y stori, yna gallwn ni newid y byd.

Pwy Ydym Ni