Yn Y Car

Yn y Car

Ein Cyfeiriad: Theatr y Sherman, Ffordd Senghennydd, Caerdydd, CF24 4YE

O’r M4 o gyfeiriad y Dwyrain (Cyffordd 29 A48) neu o’r M4 o gyfeiriad y Gorllewin (Cyffordd 32) dilynwch yr arwyddion at Ganol y Ddinas ar yr A470 (Ffordd y Gogledd).

Ewch heibio i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a throwch i’r chwith i Boulevard de Nantes.

Trowch i’r chwith i Park Place a chymerwch y troad cyntaf ar y dde i St Andrew’s Place. Ffordd Senghennydd yw’r troad llym cyntaf ar y chwith yn union wedi i chi fynd o dan y bont yn St. Andrew’s Place.

Parcio Mynediad

Mae yna barcio mynediad i ddau gar ger y theatr. A wnewch chi ddweud wrth ein Cynorthwywyr Tocynnau a’r Dderbynfa pan fyddwch chi’n prynu’ch tocynnau ar 029 2064 6900 os ydych chi angen gofod parcio.

Mae yna fan gollwng gyda phalmant isel sy’n arwain at y brif fynedfa, ac yma mae gan ein prif fynedfa ddrysau cymorth sy’n arwain yn syth at y cyntedd.

Parcio i ddeiliaid bathodyn glas

Mae yna gofod parcio ar gael i ddeiliaid bathodyn glas, o flaen yr adeilad. Caiff y rhain eu rheoli gan Gyngor Caerdydd a’r cyntaf i gyrraedd sy’n eu cael.

Manylion parcio

Rhwng 8.00yb a 6yh o ddydd Llun i ddydd Gwener, mae mesuryddion parcio Talu ac Arddangos ar waith.

Mae’r un taliadau’n berthnasol o 10yb – 5yp ar ddydd Sul.

Mae yna barcio cyfnod byr a chyfnod hir ar Ffordd Senghennydd. Mae yna arwyddion clir at y rhain.

Mae parcio cyfnod byr (hyd at 5 awr) ar gael tuag at Heol Salisbury
Mae parcio cyfnod hir (hyd at 10 awr) ar gael tuag at Heol Woodville

Taliadau

 

Cyfnod Hir

Hyd at 1 awr £1.70
Hyd at 2 awr £2.80
Hyd at 10 awr £5.20

Sylwer mai Cyngor Dinas Caerdydd sy’n rheoli’r parcio Talu ac Arddangos. Am wybodaeth bellach, rhowch glic ar www.cardiff.gov.uk

Fe allwch barcio yn ein maes parcio NCP agosaf hefyd – Maes Parcio Dumfries Place, sydd 250 metr o Theatr y Sherman.

Oriau Agor a Phrisiau - NCP Dumfries Place

Yn Agor: 24 Awr

Gwybodaeth am y Cyfraddau

2 awr: £7.00 2 i 3 awr: £10.00
3 i 4 awr: £13.00 4 i 24 awr: £25.00

 

Fe all y prisiau newid ar unrhyw adeg. I gael y prisiau diweddaraf, rhowch glic ar NCP - Caerdydd.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/YRJZKWN8B5
Sun, 21 Oct 2018