Ymweld

Mae'r Nadolig fel arfer yn un o amseroedd prysuraf y flwyddyn yn Theatr y Sherman ond gan fod ein drysau ar gau dros dro, bydd tîm y Sherman yn cymryd hoe dros yr ŵyl. Ein diwrnod olaf yn y swyddfa yw Gwe 18 Rhagfyr a bydd y tîm yn ôl o 9.00yb ar ddydd Llun 4 Ionawr. Rydym yn edrych ymlaen at ddod â phrofiadau theatr eithriadol i'n cynulleidfaoedd yn 2021.

Rydym yn gobeithio eich bod yn parhau i fod yn iach a diogel. Diolch am eich cefnogaeth dros y misoedd heriol diwethaf. Mae’r sefyllfa bresennol a achoswyd gan argyfwng Cofid 19 yn parhau i ddatblygu’n gyflym ond rydym bellach yn teimlo fod pethau ychydig yn gliriach i ni gynllunio ar gyfer y misoedd sydd i ddod. Mae’n rhaid i ni fod yn realistig ac yn anffodus mae hynny’n golygu y bydd rhaid i ni aros ychydig yn hirach eto cyn y gallwn eich croesawu nôl i Theatr y Sherman.

Rydym wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd i barhau i fod ar gau tan y Gwanwyn yn 2021 er mwyn sicrhau ein bod yn gallu goroesi i barhau i’ch gwasanaethu yn y tymor hir. Felly yn anffodus, ni fydd ein perfformiadau dros yr hydref a’r Nadolig yn gallu digwydd fel a fwriadwyd eleni. Fodd bynnag, rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi gallu aildrefnu y rhan fwyaf o’r cynyrchiadau a’r perfformiadau hyn (gan gynnwys rhai o dymor y Gwanwyn 2020) ar gyfer y flwyddyn nesaf, gan gynnwys ein cynyrchiadau Nadolig: A Christmas Carol ac Y Coblynnod a’r Crydd/The Elves and the Shoemaker, An Enemy of the People a The Merthyr Stigmatist. Nid ydym wedi gallu aildrefnu Romeo and Julie gan Gary Owen eto, ond rydym ni a’r National Theatre, ein partneriaid ar y cyd-gynhyrchiad hwn yn obeithiol y byddwn yn gallu llwyfannu’r cynhyrchiad yn y dyfodol.

Darllenwch ymlaen am yr holl fanylion a’r camau nesaf os ydych yn ddeiliaid tocynnau. Er hwylustod, byddwn yn ail agor llinell ffôn y Swyddfa Docynnau ar rai dyddiau drwy gydol yr haf, er y bydd y Swyddfa Docynnau a’r adeilad ar gau.

Nid oedd y penderfyniad i beidio agor Theatr y Sherman yn yr hydref yn un hawdd, ond mae’n angenrheidiol er mwyn helpu i sicrhau ein goroesiad a chynaliadwyedd yn y tymor hir. Mae llawer o’r cynyrchiadau oedd gennym ar y gweill yn yr hydref yn cael eu creu yn y Sherman, a nawdd cyhoeddus yn cefnogi eu creu. Ac felly ni fyddai’n benderfyniad cyfrifol i ni nawr fuddsoddi mewn rhaglen o waith tra mae pethau mor ansicr, ac efallai na fyddem mewn sefyllfa i werthu digon o docynnau i ddigolledu y gost.

Mae’r Nadolig yn Theatr y Sherman yn gyfnod arbennig iawn ac rydym yn drist na fyddwn yn gallu ei rannu gyda chi yn y ffordd arferol yn 2020. Ond rydym yn dal i fod eisiau creu profiad hudolus i chi ac rydym wrthi’n cynllunio ein anrheg Nadolig i chi.

Er fod ein drysau ar gau byddwn yn parhau i’ch diddanu drwy’r hydref gyda rhaglen brysur a bywiog. Yn ganolbwynt i’r gwaith bydd Calon Caerdydd, sy’n gyfres o brofiadau theatrig clywedol newydd a fydd yn mynd a chi a’ch dychymyg ar anturiaethau ar draws eich dinas. Byddwch yn cyfarfod pobl a chymunedau nad ydych efallai wedi cwrdd a nhw o’r blaen a chlywed eu straeon. Drwy’r straeon llafar hyn efallai y byddwch hyd yn oed yn gweld Caerdydd ychydig yn wahanol. Gyda’i gilydd bydd y profiadau clywedol yn creu portread o’r ddinas rydym i gyd yn ei charu. Gwnaed y prosiect hwn yn bosib drwy Gronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru. Yn ogystal a’r profiadau clywedol, byddwn yn gweithio gyda chymunedau ac yn cynnal gweithdai a digwyddiadau.

Drwy gydol yr hydref byddwn yn parhau i gysylltu gyda chymunedau drwy ein rhaglen arloesol Sherman 5 sy’n cael ei ariannu gan y Paul Hamlyn Foundation. Bydd ein adran Ymgysylltu Creadigol yn parhau i ehangu ar y gwaith dyfeisgar i ddatblygu pobl ifanc gan gynnwys y gwaith gyda Theatr Ieuenctid y Sherman.

Diolch unwaith eto am eich cefnogaeth barhaol. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i Theatr y Sherman eto yn 2021. Cymerwch ofal.

GWYBODAETH DDIWEDDARAF I GWSMERIAID

Bydd llinell ffôn Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman 029 2064 6900 ar agor bob dydd Mawrth ym mis Awst rhwng 9.00yb - 1.00yp. Ar hyn o bryd mae tîm llai yn gweithio o bell, os oes angen i chi gysylltu â ni ynghylch archeb e-bostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

 

Athletico Mince 29 Mawrth 2020 Perfformiadau’n cael eu aildrefnu ar gyfer 2021 Byddwn yn cysylltu gyda deiliaid tocynnau pan fydd dyddiad newydd yn cael ei gadarnhau.

Mark Thomas Dyddiad gwreiddiol: 2 Medi 2020 Aildrefnwyd i Ddydd Mawrth 9 Mawrth 2021 Mae deiliaid tocynnau wedi cael eu symud yn syth i’r dyddiad newydd ac yn cadw yr un seddi. Os nad ydych yn gallu mynychu ar y dyddiad newydd, ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

What A Wonderful World Dyddiadau gwreiddiol : 4-5 Medi 2020 Aildrefnwyd i Ddydd Iau a Gwener, Chwefror 18 a 19 2021 Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau yn fuan iawn

Jay Rayner Dyddiad gwreiddiol: 8 Medi 2020 Aildrefnwyd i Ddydd Iau 11 Mawrth 2021 8.00yp. Mae deiliaid tocynnau wedi cael eu symud yn syth i’r dyddiad newydd ac yn cadw yr un seddi. Os nad ydych yn gallu mynychu ar y dyddiad newydd, ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

Bridget Christie Dyddiad gwreiddiol : 10 Medi 2020 Aildrefnwyd i Ddydd Sadwrn 18 Medi 2021 8.00yp. Mae deiliaid tocynnau wedi cael eu symud yn syth i’r dyddiad newydd ac yn cadw yr un seddi. Os nad ydych yn gallu mynychu ar y dyddiad newydd, ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

Romeo and Julie 16 Medi - 3 Hyd WEDI’I GANSLO Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau yn fuan iawn.

The Merthyr Stigmatist 2 - 17 Hydref 2020 Perfformiadau’n cael eu aildrefnu i 2021 Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau yn fuan iawn.

Josie Long Dyddiadau gwreiddiol :23 Hydref. Perfformiad wedi cael ei aildrefnu i 8 Mai 2021 8.00yp.Mae deiliaid tocynnau wedi cael eu symud yn syth i’r dyddiad newydd ac yn cadw yr un seddi. Os nad ydych yn gallu mynychu ar y dyddiad newydd, ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

Horrible Histories Dyddiadau gwreiddiol : 28-29 Hydref 2020 Perfformiadau’n cael eu aildrefnu i 2021 Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau yn fuan iawn.

David O’Doherty 30 Hydref WEDI’I GANSLO Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau yn fuan iawn.

Sofie Hagen Dyddiad gwreiddiol : 4 Tachwedd 2020 Aildrefnwyd i Ddydd Gwener 7 Mai 2021 8.00yp. Mae deiliaid tocynnau wedi cael eu symud yn syth i’r dyddiad newydd ac yn cadw yr un seddi. Os nad ydych yn gallu mynychu ar y dyddiad newydd, ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

Matt Forde 19 Tachwedd Perfformiad yn cael ei aildrefnu i 2021 Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau pan fydd dyddiad newydd yn cael ei gadarnhau

A Christmas Carol 27 Tachwedd 2020 - 2 Ionawr 2021 Perfformiadau’n cael eu aildrefnu i 2021 Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau pan fydd dyddiadau newydd yn cael eu cadarnhau

The Elves and the Shoemaker / Y Coblynnod a’r Crydd 6 & 7 Tachwedd a 2 Rhagfyr - 2 Ionawr Perfformiadau’n cael eu aildrefnu i 2021 Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau pan fydd dyddiadau newydd yn cael eu cadarnhau

 

 

 

Cyrraedd y Sherman

Theatr y Sherman, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4YE

Mae Theatr y Sherman yn ardal Cathays, Caerdydd, sy'n hawdd ei gyrraedd ar droed, beic neu drafnidiaeth gyhoeddus.

Y maes parcio agosaf yw NCP Dumfries Place sy’n daith pum munud ar droed. Gellir parcio ceir ar y stryd ym Mharc Cathays sydd ychydig dros 5 munud i ffwrdd ar droed. Mae parcio ar y stryd bellach yn hynod gyfyngedig ar hyd Heol Senghennydd.

Gall ymwelwyr i Theatr y Sherman barcio yn NCP Dumfries Place am bris arbennig o £4.50 (ar gyfer parcio o 5.00yp i 6.00yb). Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhaid i ni rannu bach mwy o gariad ar #DyddSantesDwynwen - dyma ychydig o luniau o gynyrchiadau'r gorffennol i… https://t.co/oHdycrIqZT
Mon, 25 Jan 2021