Ymweld

GWYBODAETH DDIWEDDARAF I GWSMERIAID

Mae Theatr y Sherman ar gau dros dro oherwydd y sefyllfa o ran Covid-19. Os oes gennych ymholiad am archeb e-bostiwch box.office@shermantheatre.co.uk. Mae llinell ffôn Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman 029 2064 6900 hefyd ar agor Dydd Llun - Dydd Gwener rhwng 9.00yb - 5.30yp.

 

Athletico Mince 29 Mawrth 2020. Perfformiadau’n cael eu aildrefnu ar gyfer 2022. Byddwn yn cysylltu gyda deiliaid tocynnau pan fydd dyddiad newydd yn cael ei gadarnhau.

Jinkx Monsoon & Major Scales: Together again, again! 29 Ebrill 2021. Perfformiad yn cael ei aildrefnu i 2022. Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau pan fydd dyddiad newydd yn cael ei gadarnhau

Mark Thomas Dyddiad gwreiddiol: 2 Medi 2020. Aildrefnwyd i 16 Medi 2021. Mae deiliaid tocynnau wedi cael eu symud yn syth i’r dyddiad newydd ac yn cadw yr un seddi. Os nad ydych yn gallu mynychu ar y dyddiad newydd, ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

Jay Rayner  14 Medi 2021. Aildrefnwyd i 17 Chwefror 2022 8.00yp. Mae deiliaid tocynnau wedi cael eu symud yn syth i’r dyddiad newydd ac yn cadw yr un seddi. Os nad ydych yn gallu mynychu ar y dyddiad newydd, ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

Bridget Christie Dyddiad gwreiddiol: 10 Medi 2020. Aildrefnwyd i Ddydd Sadwrn 18 Medi 2021 8.00yp. Mae deiliaid tocynnau wedi cael eu symud yn syth i’r dyddiad newydd ac yn cadw yr un seddi. Os nad ydych yn gallu mynychu ar y dyddiad newydd, ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

The Merthyr Stigmatist 2 - 17 Hydref 2020. Bydd y cynhyrchiad nawr yn cael ei ddarlledu'n ddigidol rhwng 27 Mai - 12 Mehefin. Cysylltwyd â deiliaid tocynnau ar gyfer y cynhyrchiad gwreiddiol.

Horrible Histories Dyddiadau gwreiddiol: 28-29 Hydref 2020. Perfformiadau’n cael eu aildrefnu i 2021. Byddwn mewn cysylltiad â deiliaid tocynnau unwaith y bydd y dyddiad newydd wedi'i gadarnhau

Sofie Hagen - WEDI'I GANSLO - Rydym wedi ceisio aildrefnu perfformiadau lle bynnag y bo modd, ond yn anffodus ni fydd taith Sofie Hagen: The Bumswing yn mynd yn ei blaen ac felly mae'r perfformiad ar wedi'i ganslo.

Matt Forde 19 Tachwedd. Perfformiad yn cael ei aildrefnu i 2022. Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau pan fydd dyddiad newydd yn cael ei gadarnhau.

A Christmas Carol 27 Tachwedd 2020 - 2 Ionawr 2021. Rydym yn dal i weithio i gadarnhau'r union ddyddiadaunewydd ac rydym yn gobeithio cadarnhau'r dyddiadau ar gyfer 2021 yn y dyfodol agos. Byddwn mewn cysylltiad â deiliaid tocynnau gyda gwybodaeth bellach cyn gynted ag y gallwn.

The Elves and the Shoemaker / Y Coblynnod a’r Crydd 6 & 7 Tachwedd a 2 Rhagfyr - 2 Ionawr Rydym yn dal i weithio i gadarnhau'r union ddyddiadaunewydd ac rydym yn gobeithio cadarnhau'r dyddiadau ar gyfer 2021 yn y dyfodol agos. Byddwn mewn cysylltiad â deiliaid tocynnau gyda gwybodaeth bellach cyn gynted ag y gallwn.

 

 

 

Cyrraedd y Sherman

Theatr y Sherman, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4YE

Mae Theatr y Sherman yn ardal Cathays, Caerdydd, sy'n hawdd ei gyrraedd ar droed, beic neu drafnidiaeth gyhoeddus.

Y maes parcio agosaf yw NCP Dumfries Place sy’n daith pum munud ar droed. Gellir parcio ceir ar y stryd ym Mharc Cathays sydd ychydig dros 5 munud i ffwrdd ar droed. Mae parcio ar y stryd bellach yn hynod gyfyngedig ar hyd Heol Senghennydd.

Gall ymwelwyr i Theatr y Sherman barcio yn NCP Dumfries Place am bris arbennig o £4.50 (ar gyfer parcio o 5.00yp i 6.00yb). Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhoi rhodd drwy neges destun yn ffordd gyflym a hawdd i’n helpu ni barhau i greu profiadau theatre gwych, cefno… https://t.co/jvFcvPKpHr
Fri, 23 Jul 2021