Ymweld

Yn unol a chyngor y llywodraeth i greu pellterau cymdeithasol, ac yn unol a holl aelodau eraill UK Theatre, mae Theatr y Sherman bellach ar gau i'r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol.

Ar hyn o bryd mae pob aelod o staff yn gweithio o bell, os oes angen i chi gysylltu â ni ynghylch eich archeb, e-bostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

Rydym wrthi'n gweithio i ail drefnu perfformiadau dros yr wythnosau nesaf, pan fydd hynny'n bosib. Os oes gennych docynnau ar gyfer perfformiad sy'n digwydd cyn diwedd Mai, byddwch yn clywed gan ein Swyddfa Docynnau yn fuan. Diolch am eich amynedd. Am y wybodaeth ddiweddaraf, cliciwch yma.

 

Cyrraedd y Sherman

Theatr y Sherman, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4YE

Mae Theatr y Sherman yn ardal Cathays, Caerdydd, sy'n hawdd ei gyrraedd ar droed, beic neu drafnidiaeth gyhoeddus.

Y maes parcio agosaf yw NCP Dumfries Place sy’n daith pum munud ar droed. Gellir parcio ceir ar y stryd ym Mharc Cathays sydd ychydig dros 5 munud i ffwrdd ar droed. Mae parcio ar y stryd bellach yn hynod gyfyngedig ar hyd Heol Senghennydd.

Gall ymwelwyr i Theatr y Sherman barcio yn NCP Dumfries Place am bris arbennig o £4.50 (ar gyfer parcio o 5.00yp i 6.00yb). Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Hefin Robinson gives you the low-down on Soaring, the first play in @DirtyProtest's RITUAL series. Download the pl… https://t.co/3dDhbJ9R1V
Tue, 07 Jul 2020