Ymweld

GWYBODAETH DDIWEDDARAF I GWSMERIAID

Mae Theatr y Sherman ar gau dros dro oherwydd y sefyllfa o ran Covid-19. Os oes gennych ymholiad am archeb e-bostiwch box.office@shermantheatre.co.uk. Mae llinell ffôn Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman 029 2064 6900 hefyd ar agor bob dydd Mawrth rhwng 9.00yb - 1.00yp

 

Athletico Mince 29 Mawrth 2020 Perfformiadau’n cael eu aildrefnu ar gyfer 2021 Byddwn yn cysylltu gyda deiliaid tocynnau pan fydd dyddiad newydd yn cael ei gadarnhau.

Mark Thomas Dyddiad gwreiddiol: 2 Medi 2020. Aildrefnwyd i 16 Medi 2021 Mae deiliaid tocynnau wedi cael eu symud yn syth i’r dyddiad newydd ac yn cadw yr un seddi. Os nad ydych yn gallu mynychu ar y dyddiad newydd, ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

What A Wonderful World Dyddiadau gwreiddiol : 4-5 Medi 2020 Aildrefnwyd i Ddydd Iau a Gwener, Chwefror 18 a 19 2021 Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau yn fuan iawn

Jay Rayner Dyddiad gwreiddiol: 8 Medi 2020. Aildrefnwyd i 14 Medi 2021 8.00yp. Mae deiliaid tocynnau wedi cael eu symud yn syth i’r dyddiad newydd ac yn cadw yr un seddi. Os nad ydych yn gallu mynychu ar y dyddiad newydd, ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

Bridget Christie Dyddiad gwreiddiol : 10 Medi 2020 Aildrefnwyd i Ddydd Sadwrn 18 Medi 2021 8.00yp. Mae deiliaid tocynnau wedi cael eu symud yn syth i’r dyddiad newydd ac yn cadw yr un seddi. Os nad ydych yn gallu mynychu ar y dyddiad newydd, ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

Romeo and Julie 16 Medi - 3 Hyd WEDI’I GANSLO Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau yn fuan iawn.

The Merthyr Stigmatist 2 - 17 Hydref 2020 Perfformiadau’n cael eu aildrefnu i 2021 Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau yn fuan iawn.

Josie Long Dyddiadau gwreiddiol :23 Hydref. Perfformiad wedi cael ei aildrefnu i 8 Mai 2021 8.00yp.Mae deiliaid tocynnau wedi cael eu symud yn syth i’r dyddiad newydd ac yn cadw yr un seddi. Os nad ydych yn gallu mynychu ar y dyddiad newydd, ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

Horrible Histories Dyddiadau gwreiddiol : 28-29 Hydref 2020 Perfformiadau’n cael eu aildrefnu i 2021 Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau yn fuan iawn.

David O’Doherty 30 Hydref WEDI’I GANSLO Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau yn fuan iawn.

Sofie Hagen Dyddiad gwreiddiol : 4 Tachwedd 2020 Aildrefnwyd i Ddydd Gwener 7 Mai 2021 8.00yp. Mae deiliaid tocynnau wedi cael eu symud yn syth i’r dyddiad newydd ac yn cadw yr un seddi. Os nad ydych yn gallu mynychu ar y dyddiad newydd, ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

Matt Forde 19 Tachwedd Perfformiad yn cael ei aildrefnu i 2021 Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau pan fydd dyddiad newydd yn cael ei gadarnhau

A Christmas Carol 27 Tachwedd 2020 - 2 Ionawr 2021 Perfformiadau’n cael eu aildrefnu i 2021 Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau pan fydd dyddiadau newydd yn cael eu cadarnhau

The Elves and the Shoemaker / Y Coblynnod a’r Crydd 6 & 7 Tachwedd a 2 Rhagfyr - 2 Ionawr Perfformiadau’n cael eu aildrefnu i 2021 Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau pan fydd dyddiadau newydd yn cael eu cadarnhau

 

 

 

Cyrraedd y Sherman

Theatr y Sherman, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4YE

Mae Theatr y Sherman yn ardal Cathays, Caerdydd, sy'n hawdd ei gyrraedd ar droed, beic neu drafnidiaeth gyhoeddus.

Y maes parcio agosaf yw NCP Dumfries Place sy’n daith pum munud ar droed. Gellir parcio ceir ar y stryd ym Mharc Cathays sydd ychydig dros 5 munud i ffwrdd ar droed. Mae parcio ar y stryd bellach yn hynod gyfyngedig ar hyd Heol Senghennydd.

Gall ymwelwyr i Theatr y Sherman barcio yn NCP Dumfries Place am bris arbennig o £4.50 (ar gyfer parcio o 5.00yp i 6.00yb). Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydyn ni’n chwilio am Ddirprwy Reolwr Llwyfan a Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol i ymuno â'n tîm i weithio ar sioe Stiwd… https://t.co/PC7tjt7LU1
Sun, 28 Feb 2021