Ymweld

Bar Caffi

Dydd Llun - Dydd Sadwrn

Rydym yn darparu bar cwbl drwyddedig, yn ogystal â gwasanaeth bwyd sy’n cynnig brechdanau, cacennau a byrbrydau, ochr yn ochr ag amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer.

 

Swyddfa Docynnau

Dydd Llun - Dydd Sadwrn

10am - 6pm (neu 30 munud ar ol i berfformiad gyda'r nos ddechrau)

Dydd Sul a Gwyliau Banc

Ar gau

Gallwch archebu tocynnau:

Mewn person

Theatr y Sherman, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4YE

Ffon

Ffoniwch ein swyddfa docynnau ar 029 2064 6900

Ar-lein

Cliciwch 'archebwch nawr' ar dudalen y sioe

Ebost

box.office@shermantheatre.co.uk

Mwy o wybodaeth am archebu tocynnau yma

Cyrraedd y Sherman

Theatr y Sherman, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4YE

Mae Theatr y Sherman yn ardal Cathays, Caerdydd, sy'n hawdd ei gyrraedd ar droed, beic neu drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae parcio ar y stryd ar gael ar Ffordd Senghennydd a weithredir gan Gyngor Caerdydd. Taliadau yn cael eu gorfodi o 8 y bore i 6pm o ddydd Llun i ddydd Sul, gyda ffioedd o £1.70 am un awr i £8 am 10 awr (am ddim ar ôl 6pm).

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae aelodau o'n Sherman Players a Theatr Ieuenctid wedi bod yn brysur yn edrych ar wisgoedd ar gyfer eu cynyrchiada… https://t.co/4ERLiBBtMI
Mon, 24 Jun 2019