Ymunwch

CELF Caerdydd - ymunwch â’n gweithdai creadigol ar gyfer y teulu cyfan dan arweiniad dylunwyr theatr ac artistiaid. Cewch eich harwain trwy gyfres o wahanol ddulliau artistig gan ddefnyddio pethau y gallwch ddod o hyd iddynt yn eich cartref i greu darnau celf unigryw eich hun wedi'u hysbrydoli gan ein tymor Calon Caerdydd. Mae'r tiwtorial fideo yn cael ei ffilmio mewn amser real, felly gallwch chi greu ochr yn ochr ag arweinwyr y gweithdai.

Mae'r gweithdy cyntaf yn cael ei gynnal trwy Facebook Watch, felly gallwch wylio ar eich ffôn neu'ch gliniadur.

Pryd? Dydd Sadwrn Tach 7, 11yb

Ble? Tudalen Facebook Theatr y Sherman yma

Byddwch angen…

Deunyddiau
Gallai unrhyw beth o'ch bin ailgylchu fod yn ddefnyddiol.
Cardfwrdd caled/trwchus (megis bocsys storio)
Cardfwrdd teneuach (pecynnau bwyd)
Poteli plastig
Ffoil
Topiau poteli

Offer
Tâp gludiog
Siswrn
Pensil
Pren mesur
Glud
Pensiliau lliwio/ beiros / paent

 

 

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

With thanks to @GwanwynAgeCymru
Thu, 26 Nov 2020