Ymateb Sherman 5

Ymateb Sherman 5

Mermaid

Shannon, 16.

mermaid4

Rwyf wedi mwynhau pob cynhyrchiad hyd yn hyn, ond roedd yn rhaid imi ysgrifennu am y sioe olaf a welais i ... Mae'r stori Mermaid gan Polly Teale yn ffantasi hudolus, dywyll a gwyrdroëdig ac ar lwyfan, mae'n llwyddo mewn ffordd unigryw i gydblethu natur fregus ein bodolaeth uwchben ac islaw'r dyfroedd gyda naïfrwydd, dyhead a chariad, a chan gynnal ei thema afaelgar o bechod.

Roedd y ddrama'n ymddangos yn gyffredin ar y dechrau ond fe ddatblygodd i fod yn gwbl ryfeddol. Bydd Mermaid yn aros yn eich cof ymhell ar ôl i'r ddrama orffen.

Roedd y ddeialog yn arbennig o gyfareddol gan gyd-fynd rywsut â'r set iasol a phrydferth.  Yn ei thro, fe lwyddodd y set i fod yn ddigon hyblyg i ddarlunio pob un o olygfeydd y ddrama. Roedd yr actorion yn cyfleu'u cymeriadau'n naturiol gyda phob un ohonynt yn neilltuol, yn fywiog, ond yn gyfan gwbl gredadwy o ran eu gweithredoedd a'u symudiadau.

Mae'r ddrama yn codi sawl cwestiwn athronyddol. Beth sydd orau: parhau'n ddedwydd ac yn anwybodus mewn diogelwch neu ddioddef dadrith ac edifeirwch wrth geisio am hapusrwydd? A fyddwn ni fyth yn fodlon â'r hyn sydd gennym ni? A oes yna, mewn gwirionedd, fywyd nad ydym yn ymwybodol ohono, neu ai cynnyrch ein dychymyg gwacsaw yw'r cwbl?

Y gynulleidfa sy'n cael penderfynu'r ateb i hynny. I grynhoi, byddai Hans Christian Anderson yn falch o'r sioe hon.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

On 5 & 6 Sept we're hosting a 2 day Rigging Course run by Total Solutions Group. Find out more here:… https://t.co/LU9Y6Gd4if
Thu, 16 Aug 2018