Ydw I'n Gymwys?

A wyf yn gymwys i ymuno â Sherman 5?

  • Ydych chi'n mynychwr tro cyntaf i gynhyrchiad yn Theatr y Sherman?
  • A ydych yn byw mewn ardal cymunedau'n gyntaf **? A / NEU Ydych chi'n rhan o grŵp cymunedol sy'n cefnogi pobl sy'n wynebu rhwystrau a / neu anfantais megis Age Cymru, Gofalwyr Ifanc, Byddin yr Iachawdwriaeth, RNIB***?

Os yw'r ateb i'r ddau o'r cwestiynau hyn yn YDW, dylech fod yn gymwys ar gyfer aelodaeth Sherman 5!

* Ein diffiniad o mynychwr tro cyntaf yw rhywun nad yw wedi mynychu o fewn y pum mlynedd diwethaf.
** Sherman 5 yn agored i drigolion ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ar draws Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda-Cynon-Taf a Phenybont ar Ogwr. Mae rhestr lawn o'r ardaloedd cymwys ar gael ar waelod y dudalen hon.
*** Bydd rhaid i'r grŵp cymunedol ei hun gael eu cofrestru gyda Sherman 5 er mwyn i chi ymuno fel aelod o'r grŵp ac mae angen i'r archeb gyntaf fod trwy / gydag arweinydd eich grŵp.

Os ydych yn arweinydd neu drefnydd o grwp cymunedol sy'n cefnogi pobl sy'n wynebu rhwystrau a / neu anfantais ac rydych am i gefnogi eich aelodau i ymuno, cysylltwch â: Guy O'Donell Cydlynydd Sherman 5: 07703 729079 | guy.odonnell@shermantheatre.co.uk

Ble mae'r ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf?

CARDIFF

BRG – Butetown, Riverside & Grangetown

STAR – Splott, Tremorfa, Adamsdown & Plasnewydd

ACE – Ely, Caerau & Fairwater East Cardiff, Llanedeyrn, Pentwyn – Rumney, Llanrumney, Llanadyrn, Pentwyn, St. Mellons & Trowbridge

VALE OF GLAMORGAN

Barry – Buttrills, Cadoc, Castleland, Court, Gibbonsdown

RHONDDA CYNON TAF

Lower Cynon – Fernhill, Miskin, Ynysboeth, Darran Las, Penrhiwceiber, Perthcelyn

Upper Cynon – Aberaman North, Abercwmboi, Cwmaman, Cwmbach, Hirwaun, Penywaun

Taf – Gilfach Goch & Tonyrefail

Mid Rhondda – Cwm Clydach, Llwynypia, Penygraig, Tonypandy, Dinas

Upper Rhondda Fawr – Pentre, Treherbert Ward, Treorchy (Cwmparc), Ystrad Rhondda Fach – Ferndale, Maerdy, Penrhys, Pontygwaith, Stanleytown, Tylorstown

Porth – Cymmer, Porth, Trehafod, Trealaw, Wattsdown, Ynyshir

Pontypridd – Glyncoch, Hawthorn, Rhydyfelin, Ynysybwl

BRIDGEND

Upper – Maesteg, Caerau

Mid – Betws, Sarn, Blackmill, Ynysawdre, Bryncoch, Llangeinor, Evanstown

Lower – Cornelly, Pyle, Brackla, Morfa, Newcastle, Oldcastle, Wildmill, Bryntirion, Laleston, Merthyr Mawr

NEWPORT

Alway, Bettws, Gaer, Maesglas, Malpas, Ringland, Somerton, Stow Hill, Tredegar Park, BME Partnership

Grwpiau Cymunedol


• YMCA Young Carers
• Age Connects/Sherman Plays.
• Newport Time Credits.
• Taking Flight, Inclusive Theatre Company.
• Cathays Youth Centre, Integrated Provision.
• St Tim's and St David's Sunday School, Caerau.
• Carmarthenshire Time Credits
• Caerphilly Time Credits
• Glyn Derw, Michaelston Federation & Communities First
• Parents of Pen y Pill School
• UCAN arts co-operative for blind and partially sighted children
• Sherman Inc
• The Gellideg Foundation Group,Merthyr Tydfil
• Ely & Careau Childrens Centre
• Cadwyn Housing.
• Careau/Ely Youth Centre, Integrated Provision.
• R.N.I.B.
• Ty Canna, Mental Health Centre.
• Eastmoors Youth Centre, Splott
• Jukebox Collective
• Project 2020
• Avant Theatre
• The Wallich
• Trans*Form Cymru
• St Mellon's Youth Centre
• Flying Start
• The Welcome Cafe
• Barry Dementia Choir
• Bettws Community Centre
• The Alzheimer's Society
• Cwm Taf Dementia Choir
• The Amber Project
• Solas Cymru
• Pontllanfraith Dementia Choir
• Ty Hapus
• Communities First Barry
• Newport & District Refugee support group
• Oasis Families
• South Riverside Community Centre
• The Endeavourers Ely
• Llanrumney over 50’s
• In roads
• Moorland Day Centre, Splott
• Cartrefi Porthceri Care Home
• Penylan nursing home

Rhwydwaith Credyd Amser Casnewydd

• Cwtsh
• The Sanctuary
• Age Alive
• Maindee Action Group
• Maindee Library
• Knit and Natter
• Pill Millenium Centre

Rhwydwaith Credyd Amser De-ddwyrain Cymru
• Create Me Happy
• Llanelli Tenants Network

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @rosiekaydanceco: MK ULTRA in @Buzz_Magazine, our conspiracy-dance collaboration with groundbreaking filmmaker Adam Curtis comes to Card…
Fri, 21 Sep 2018