Theatr Ieuenctid Sherman

Wrth eich bodd yn perfformio?

 youth theatre

 

youth theatre

“Mae'r theatr ieuenctid wedi rhoi hwb i'm hyder i raddau nad oeddwn i erioed wedi'u hystyried yn bosibl (i mi yn bersonol)” Cyfranogwr, 16 oed.

Mae Theatr Ieuenctid y Sherman ar gyfer pobl ifanc. Mae'n rhywle ble y gallant deimlo eu bod yn perthyn, ac yn bwysicaf oll, mae'n rhywle ble y gallant fod yn nhw eu hunain ac archwilio'r hyn sy'n ennyn eu chwilfrydedd.

Bob wythnos mae ein pobl ifanc yn magu hyder trwy ddysgu sgiliau newydd, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd. Mae ein tîm ymroddedig yn arwain sesiynau sy’n ymwneud â llawer mwy nag actio a theatr yn unig. Rydym yn gwybod bod sgiliau cymdeithasol, datrys problemau a gwaith tîm yr un mor bwysig i'n pobl ifanc.

Rydyn ni wedi gorfod symud ein gweithdai wyneb yn wyneb ar-lein, ond dyna i gyd sydd wedi newid. Rydyn ni'n dal yma ar gyfer pobl ifanc ac os ydych chi rhwng 4 a 18 oed, mae lle i chi yma hefyd.

Mae sesiwn bob wythnos, ond nid oes pwysau i fynychu pob un. Isod fe welwch restr o amseroedd y sesiynau a chanllaw i'r oedrannau rydyn ni'n teimlo sy'n addas ar gyfer pob grŵp.

Mae Theatr Ieuenctid y Sherman ar agor i bawb. Rydym yn ymwybodol bod pob plentyn yn datblygu yn ei amser ei hun ac nid yw eu gallu bob amser yn gysylltiedig ag oedran. Os ydych chi'n teimlo y byddai grŵp arall yn fwy addas ar gyfer eich plentyn chi am unrhyw reswm, cysylltwch â ni. Ein nod yw dod o hyd i'r grŵp gorau i bawb, fel y gall ein pobl ifanc wneud y gorau o'u profiadau.

Gallwch archebu lle nawr trwy ffonio Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman ar 029 2064 6900 (Ein horiau agor cyfredol yw Llun - Gwener rhwng 9 -1) neu gallwch e-bostio timothy.howe@shermantheatre.co.uk.

Os hoffech chi siarad â rhywun cyn archebu eich lle yna e-bostiwch Tim timothy.howe@shermantheatre.co.uk

• Sherman Sherbets Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 (4 - 6 oed) - Dydd Sadwrn, 10.00yb - 11.00yb
• Sherman Sherbets Blynyddoedd 2 a 3 (6 - 8 oed) - Dydd Sadwrn, 11.15yb - 12.45yp
• Grŵp Theatr Ieuenctid y Sherman 1 - Blynyddoedd 4 a 5 (8 - 10 oed) Dydd Mercher, 6.00yh - 7.30yh
• Grŵp Theatr Ieuenctid y Sherman 2 - Blynyddoedd 6, 7 ac 8 (10 - 13 oed) Dydd Iau, 6.00yh - 7.30yh
• Grŵp Theatr Ieuenctid y Sherman 3 - Blynyddoedd 9 a 10 (13 - 15 oed) Dydd Mawrth, 6.00yh - 7.30yh
• Grŵp Theatr Ieuenctid y Sherman 4 - Blwyddyn 11+ (15 - 18 oed) Dydd Mercher, 7.30yh - 9.30yh

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhoi rhodd drwy neges destun yn ffordd gyflym a hawdd i’n helpu ni barhau i greu profiadau theatre gwych, cefno… https://t.co/jvFcvPKpHr
Fri, 23 Jul 2021