Symudedd

Mae croeso i chi siarad gydag un o Gynorthwywyr y Swyddfa Docynnau neu’r Dderbynfa ar 029 2064 6900 ynglŷn â’ch anghenion er mwyn ein galluogi i wneud eich ymweliad yn fwy cyfforddus.

Nid oes grisiau na llawr anwastad yn ardal y cyntedd sy’n golygu ei bod yn hwylus cyrraedd:

  • Y Swyddfa Docynnau a’r Dderbynfa
  • Ardal y Bar Caffi
  • Y Lifftiau
  • Y Toiledau

Mae lefel isel i’r ddau gownter er mwyn mynd atynt yn rhwydd, ac mae lle agored o dan y cownter ar gyfer y sawl sydd mewn cadair olwyn.

Mynediad i'r Brif Ty

Gellir cael mynediad i'r Brif Ty 1 naill ai drwy Drws A neu Drws B. Maent wedi eu lleoli yn y cyntedd naill ochr i ardal y Bar Caffi.

Mae ramp ar gael sy’n arwain at fynediad Drws A ac mae yna ychydig o risiau yn arwain at Drws A a Drws B.

Mae lifft llwyfan ar gael er mwyn cael mynediad at Drws A a lifft teithwyr sydd o gymorth i gael mynediad at Drws B.

Seddi

Mae croeso i chi siarad am eich anghenion gydag un o Gynorthwywyr y Swyddfa Docynnau neu’r Dderbynfa ar 029 2064 6900.

Mae dau ris, 7 modfedd o drwch yr un, ar bob rhes o B i P.

Mae’r mannau pwrpasol ar gyfer cadeiriau olwyn wedi eu lleoli yn:

  • B1, B2 (sedd y cydymaith), B3, B4 (sedd y cydymaith) - gellir cael mynediad at y rhain drwy Drws A 
  • B19 (sedd y cydymaith), B20, B21 (sedd y cydymaith), B22 – gellir cael mynediad at y rhain drwy Drws B

Gallwn hefyd ddarparu llefydd i gadeiriau olwyn yn ein Galeri Mynediad sydd wedi ei leoli yng nghefn yr awditoriwm.

Mae’r mannau pwrpasol ar gyfer cadeiriau olwyn yn y Galeri Mynediad wedi eu lleoli yn Q1, Q2 (sedd y cydymaith), Q3 (sedd y cydymaith) a Q4.

Mae’r Galeri Mynediad wedi ei leoli ar lefel 2 a gellir cael mynediad ato drwy ddefnyddio’r lifft sydd nesaf at y Swyddfa Docynnau.

Mynediad i'r Stiwdio

Mae’r mynediad i'r Stiwdio yn wastad, ac mae wedi ei leoli i’r dde o’r Swyddfa Docynnau. Mae cynllun y seddi’n hyblyg yn y lleoliad hwn ac yn newid ar gyfer pob sioe. Mae croeso i chi siarad am eich anghenion ag un o Gynorthwywyr y Swyddfa Docynnau neu’r Dderbynfa ar 029 2064 6900.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Heno yw eich cyfle olaf i brofi drama bwerus Meic Povey, Fel Anifail. Peidiwch â’i cholli. Tocynnau:… https://t.co/uKdp2XT9u6
Sat, 20 Oct 2018