Swyddi

Dirprwy Reolwr Blaen Tŷ

£20,706 y flwyddyn

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Dirprwy Reolwr Blaen Tŷ helpu i arwain adran Blaen Tŷ y theatr, gan adlewyrchu llwyddiant y rhaglen artistig. Gan gyfrannu at sicrhau effeithlonrwydd gweithredol yr adran a darparu'r lefelau uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar brofiad o reoli ac ysgogi tîm ymroddedig o wirfoddolwyr, ac i gynyddu ffrydiau incwm atodol a gweithredu fel catalydd cadarnhaol ar gyfer newid. Dyma gyfle gwych i rywun sy'n awyddus i wneud ei farc yn un o theatrau cynhyrchu mwyaf cyffrous y DU, mewn dinas brydferth a ffyniannus sy'n cael ei chydnabod yn eang fel lle rhagorol i fyw ynddo.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd ar Ddydd Iau 25 Gorffennaf 2019

Cyfweliadau: Dydd Gwener 2 Awst 2019

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen CC

 

Cynorthwy-ydd Bar a'r Gegin

£8.21 yr awr

Rydym yn edrych i ehangu ein tîm Bar Caffi gyda Chynorthwyydd Bar a'r Gegin sy’n frwdfrydig sydd â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog. Mae gwybodaeth am fwyd a diod (gan gynnwys sgiliau barista) yn hanfodol, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol. Am wybodaeth ychwanegol, lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn yma

Os oes gennych ddiddordeb, ebostiwch recruitment@shermantheatre.co.uk gyda'ch CV a llythyr eglurhaol byr yn esbonio pam rydych chi'n meddwl y byddech chi'n cyd-fynd yn dda â'r tîm.

 

Diddordeb mewn wirfiddoli?

Cliciwch yma

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Cyn y noson agoriadol o 'Tis Pity She's a Whore heno, roeddem am rannu'r lluniau yma o'r cynhyrchiad efo chi. Llun… https://t.co/EHpgegdumh
Thu, 18 Jul 2019