Swyddi

 

Pennaeth Codi Arian a Datblygu

£30,000 - £32,000

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Pennaeth Codi Arian a Datblygu talentog a phrofiadol i weithio fel rhan o'r Uwch Dîm Rheoli. Mae hon yn rôl allweddol yn y sefydliad ac yn ganolog i'n helpu i gyflawni ein huchelgais i greu a chyflwyno theatr sy'n cyffroi cynulleidfaoedd, ac sy'n creu cyswllt creadigol â chymunedau yng Nghaerdydd a thu hwnt, drwy sicrhau strategaeth codi arian hynod effeithiol er mwyn denu incwm o'r amrywiaeth lawn o gyfleoedd codi arian.

Cynigir y swydd hon fel swydd lawn amser, barhaol.

Mae croeso arbennig i ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg wneud cais.

Dyddiad cau: Hanner dydd, ddydd Iau 20 Chwefror 2020

Cyfweliadau: Ddydd Gwener 28 Chwefror 2020

Pecyn cais

Ffurflen gais

Ffurflen cyfleoedd cyfartal

 

SWYDDOG MARCHNATA (Y WASG, DIGIDOL AC YMGYRCHOEDD)

£21,141

Mae Theatr y Sherman yn gobeithio penodi unigolyn angerddol a deinamig fel Swyddog Marchnata (Y Wasg, Digidol ac Ymgyrchoedd). Mae'r rôl allweddol hon yn y Tîm Marchnata yn canolbwyntio ar ddatblygu perthynas ag aelodau'r wasg, sicrhau sylw yn y wasg a'r cyfryngau a chodi proffil un o brif theatrau cynhyrchu'r Deyrnas Unedig. Yn ogystal â hyn, mae ystod o gyfrifoldebau sy'n cynnig cyfleoedd eang ac ysgogol. Mae'r rôl hon yn gyfrifol am gynllunio, cynhyrchu a monitro gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol Theatr y Sherman ar draws ei holl sianelau er mwyn gwireddu nodau strategol y sefydliad a denu diddordeb y cynulleidfaoedd targed. Mae'r Swyddog Marchnata yn gyfrifol am gynnal a chadw gwefan Theatr y Sherman o ddydd i ddydd a sicrhau ei bod yn parhau i fod yn arf marchnata effeithiol. Mae deiliad y swydd hefyd yn cynllunio ac yn gweithredu gweithgareddau ymgyrchu er mwyn cyflawni targedau incwm y Swyddfa Docynnau.

Dyddiad cau: Hanner dydd, ddydd Iau 20 Chwefror 2020

Cyfweliadau: ddydd Iau 27 Chwefror 2020

Pecyn cais

Ffurflen gais

Ffurflen cyfleoedd cyfartal

 

Cynorthwy-ydd Bar a'r Gegin

£8.21 yr awr

Rydym yn edrych i ehangu ein tîm Bar Caffi gyda Chynorthwyydd Bar a'r Gegin sy’n frwdfrydig sydd â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog. Mae gwybodaeth am fwyd a diod (gan gynnwys sgiliau barista) yn hanfodol, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol. Am wybodaeth ychwanegol, lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn yma

Os oes gennych ddiddordeb, ebostiwch recruitment@shermantheatre.co.uk gyda'ch CV a llythyr eglurhaol byr yn esbonio pam rydych chi'n meddwl y byddech chi'n cyd-fynd yn dda â'r tîm.

Diddordeb mewn wirfiddoli?

Cliciwch yma

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae'r perfformiad o Muckers heddiw am 11.00yb wedi gwerthu allan, ond mae llond llaw o docynnau ar ôl ar gyfer y pe… https://t.co/1Ozl6Z7xGF
Wed, 19 Feb 2020