Swyddi

Cynorthwy-ydd Gweinyddol ac Adnoddau Dynol (Rhan Amser - 31 awr y wythnos)

£17,595 y flwyddyn (pro rata)

Rydym yn chwilio am unigolyn dynamig, ymroddedig a threfnus i gefnogi'r Pennaeth Cyllid a Gweinyddiaeth i sicrhau bod trefniadau ac arferion gwaith yn eu lle sy'n galluogi'r Cwmni i gael ei reoli a'i weinyddu'n effeithiol.

Mae hon yn swydd allweddol yn y sefydliad sy'n ganolog i'n helpu i gyflawni ein huchelgais i greu a chyflwyno theatr sy'n cyffroi cynulleidfaoedd yng Nghaerdydd a thu hwnt.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd ar Ddydd Iau 6 Mehefin 2019

Cyfweliadau: Dydd Gwener 14 Mehefin 2019

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen CC

 

Cynorthwy-ydd Bar a'r Gegin

£8.21 yr awr

Rydym yn edrych i ehangu ein tîm Bar Caffi gyda Chynorthwyydd Bar a'r Gegin sy’n frwdfrydig sydd â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog. Mae gwybodaeth am fwyd a diod (gan gynnwys sgiliau barista) yn hanfodol, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol. Am wybodaeth ychwanegol, lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn yma

Os oes gennych ddiddordeb, ebostiwch recruitment@shermantheatre.co.uk gyda'ch CV a llythyr eglurhaol byr yn esbonio pam rydych chi'n meddwl y byddech chi'n cyd-fynd yn dda â'r tîm.

 

Diddordeb mewn wirfiddoli?

Cliciwch yma

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae modd sgwennu eich barn am #ShermanLoseYourself ar ein bwrdd yn y cyntedd. Dyma rhai o'r adborth hyd yn hyn. https://t.co/3fYDhucit4
Wed, 22 May 2019