Swyddi

 

CYNORTHWYDD BAR A CHEGIN

£8.91 yr awr

Oes gennych chi brofiad o baratoi bwyd neu’r ddealltwriaeth o weithio mewn cegin brysur? ‘Ydych chi’n berson hwyliog a chymwynasgar? Allwch chi roi croeso cynnes i’n cwsmeriaid, fel eu bod yn awyddus i ymweld â’r theatr dro ar ôl thro? Os felly, gallwch fod yn rhan allweddol o’n tîm Bar a’r Gegin.

-    Mae hyblygrwydd yn hanfodol oherwydd bydd oriau gwaith yn newid o wythnos i wythnos.

-    Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn cael ei gyflogi ar cytundeb sero awr.

Dyddiad cau: canol dydd, Dydd Gwener 24 Medi.

Pecyn Cais

Teflen Glawr Cais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Os hoffech ragor o wybodaeth cyn i chi wneud cais, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i recruitment@shermantheatre.co.uk.

Rydyn ni’n awyddus i ychwanegu at amrywiaeth ein gweithlu, ac felly byddem yn croesawu’n benodol geisiadau gan gymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn ein tîm ar hyn o bryd. Mae ein hadeilad yn hygyrch i gyrraedd Blaen y Tŷ a chefn llwyfan. Byddai’r gallu i siarad Cymraeg hefyd yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. 

Ariennir Theatr y Sherman gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn ymroddedig i Gyfleoedd Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig.

 

RHEOLWR CYLLID AC ADNODDAU DYNOL

£25,000

Llawn Amser, Parhaol

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Rheolwr Cyllid ac Adnoddau Dynol i gefnogi’r Pennaeth Cyllid a Gweinyddiaeth ym mhob agwedd ar waith Rheoli Ariannol, Cydymffurfiaeth Adnoddau Dynol, ac Adrodd.

Dyddiad cau: Hanner dydd, ddydd Gwener 15 Hydref 2021

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Llun 25 Hydref 2021.

Pecyn Cais

Teflen Glawr Cais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Os hoffech ragor o wybodaeth cyn i chi wneud cais, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i recruitment@shermantheatre.co.uk.

Rydyn ni’n awyddus i ychwanegu at amrywiaeth ein gweithlu, ac felly byddem yn croesawu’n benodol geisiadau gan gymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn ein tîm ar hyn o bryd. Mae ein hadeilad yn hygyrch i gyrraedd Blaen y Tŷ a chefn llwyfan. Byddai’r gallu i siarad Cymraeg hefyd yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. 

Ariennir Theatr y Sherman gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn ymroddedig i Gyfleoedd Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig.

 

CYNORTHWYYDD CYLLID A GWEINYDDIAETH

£19,266

Llawn Amser, Parhaol

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddiaeth i gefnogi’r Rheolwr Cyllid ac Adnoddau Dynol i sicrhau bod yr adran Cyllid a Gweinyddiaeth yn rhedeg yn esmwyth.

Dyddiad cau: Hanner dydd, ddydd Gwener 15 Hydref 2021

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mawrth 26 Hydref 2021.

Pecyn Cais

Teflen Glawr Cais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Os hoffech ragor o wybodaeth cyn i chi wneud cais, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i recruitment@shermantheatre.co.uk.

Rydyn ni’n awyddus i ychwanegu at amrywiaeth ein gweithlu, ac felly byddem yn croesawu’n benodol geisiadau gan gymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn ein tîm ar hyn o bryd. Mae ein hadeilad yn hygyrch i gyrraedd Blaen y Tŷ a chefn llwyfan. Byddai’r gallu i siarad Cymraeg hefyd yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. 

Ariennir Theatr y Sherman gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn ymroddedig i Gyfleoedd Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig.

 

RHEOLWR SHERMAN 5

£25,000

Contract Llawn Amser, Tymor Penodedig Tan Fis Rhagfyr 2022.

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Rheolwr Sherman 5 i weithio gyda Chydlynydd Sherman 5 i ddarparu rhaglen eang o fentrau i gefnogi aelodau. Mae Sherman 5 yn canolbwyntio ar gael gwared ar rwystrau a sicrhau bod Theatr y Sherman mor agored a hygyrch â phosib, gan gefnogi pobl i oresgyn unrhyw amgylchiadau personol neu ymarferol sy’n eu rhwystro rhag dod i’r theatr.

Dyddiad cau: Hanner dydd, ddydd Mercher 13 Hydref 2021

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mercher 20 Hydref 2021.

Pecyn Cais

Teflen Glawr Cais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Os hoffech ragor o wybodaeth cyn i chi wneud cais, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i recruitment@shermantheatre.co.uk.

Rydyn ni’n awyddus i ychwanegu at amrywiaeth ein gweithlu, ac felly byddem yn croesawu’n benodol geisiadau gan gymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn ein tîm ar hyn o bryd. Mae ein hadeilad yn hygyrch i gyrraedd Blaen y Tŷ a chefn llwyfan. Byddai’r gallu i siarad Cymraeg hefyd yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. 

Ariennir Theatr y Sherman gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn ymroddedig i Gyfleoedd Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig.

 

 

 DIDDORDEB MEWN WIRFIDDOLI?  

Cliciwch yma

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Our Box Office phone line (029 2064 6900) is now back open for Anfamol and will remain open until 8pm this evening (Mon 27 Sept).
Mon, 27 Sep 2021