Swyddi

RHEOLWR Y SWYDDFA DOCYNNAU A DATA (39 AWR YR WYTHNOS)

£22,410 y flwyddyn

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Rheolwr y Swyddfa Docynnau a Data profiadol i reoli’r Swyddfa Docynnau, i fanteisio i’r eithaf ar y cyfle i gyrraedd targedau gwerthu a datblygu’r lefelau uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid. I recriwtio, datblygu a rheoli perfformiad tîm y Swyddfa Docynnau er mwyn sicrhau bod y theatr yn rhagori ar amcanion ei chynllun busnes yn barhaus. Cynorthwyo â’r gweithgareddau marchnata o fewn tîm integredig Marchnata a Chyfathrebu, gyda chyfrifoldebau penodol yn ymwneud â gweithgareddau dadansoddi data a marchnata digidol. Cefnogi’r Rheolwr Datblygu er mwyn cynyddu rhoddion wrth werthu tocynnau a chynorthwyo â gweithgareddau eraill i godi arian. Dyma gyfle gwych i rywun sy'n awyddus i wneud ei farc yn un o theatrau cynhyrchu mwyaf cyffrous gwledydd Prydain, mewn dinas brydferth a ffyniannus sy'n cael ei chydnabod yn eang fel lle rhagorol i fyw.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd ar ddydd Gwener 13 Medi 2019

Cyfweliadau: Dydd Gwener 20 Medi 2019

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen CC

 

GORUCHWYLWYR SWYDDFA DOCYNNAU X2 (31 AWR YR WYTHNOS)

£17,238 pro rata

Mae Theatr y Sherman yn chwilio am unigolion dynamig sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i lenwi dwy swydd barhaol newydd yn nhîm y Swyddfa Docynnau. Bydd y ddau Oruchwyliwr Swyddfa Docynnau yn cefnogi Rheolwr y Swyddfa Docynnau a Data drwy ddirprwyo yn eu habsenoldeb a chyflawni dyletswyddau craidd y Swyddfa Docynnau, gan gynnwys darparu’r safonau gwasanaeth cwsmeriaid uchaf, gwneud y gorau o gyfleoedd gwerthu, cynorthwyo gyda gweithgarwch marchnata, a sicrhau bod Derbynfa Theatr y Sherman yn gweithio ar ei gorau. Er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn parhau i gynnig gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog yn Gymraeg, byddwn yn penodi siaradwr Cymraeg rhugl i un o’r ddwy swydd, o leiaf.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd, dydd Mawrth 24 Medi 2019

Cyfweliadau: dydd Mercher 2 Hydref 2019

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen CC

 

Cynorthwy-ydd Bar a'r Gegin

£8.21 yr awr

Rydym yn edrych i ehangu ein tîm Bar Caffi gyda Chynorthwyydd Bar a'r Gegin sy’n frwdfrydig sydd â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog. Mae gwybodaeth am fwyd a diod (gan gynnwys sgiliau barista) yn hanfodol, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol. Am wybodaeth ychwanegol, lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn yma

Os oes gennych ddiddordeb, ebostiwch recruitment@shermantheatre.co.uk gyda'ch CV a llythyr eglurhaol byr yn esbonio pam rydych chi'n meddwl y byddech chi'n cyd-fynd yn dda â'r tîm.

 

Diddordeb mewn wirfiddoli?

Cliciwch yma

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @cerysmatthews: Heading home to prepare for tour through Liverpool, Manchester, London @cecilsharphouse Dublin with John Kelly DJ, Cardi…
Wed, 21 Aug 2019