Sherman 5

Beth yw Sherman 5?

Mae Sherman 5 yn aelodaeth rhad ac am ddim, a gynlluniwyd i rhoi cyfle i'r rhai nad ydynt erioed wedi gweld perfformiad yn Theatr y Sherman o'r blaen.

Mae Sherman 5 yn agored i drigolion ac aelodau o sefydliadau mewn Ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ar draws Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda-Cynon-Taf a Phenybont ar Ogwr.

Mae aelodaeth Sherman 5 hefyd yn agored i grwpiau cymunedol sy'n cefnogi pobl sy'n wynebu rhwystrau a/neu anfantais megis Age Cymru, Gofalwyr Ifanc, Byddin yr Iachawdwriaeth, RNIB ac ati. Cefnogir Sherman 5 yn hael gan Sefydliad Paul Hamlyn.

Darganfyddwch mwy am Sherman 5 gydag ein cyfres o fideos gydag aelodau Sherman 5:

Pan fyddwch yn ymuno â Sherman 5, bydd eich ymweliad cyntaf â’r theatr ar un o nosweithiau arbennigi Sherman 5 AM DDIM.

Wrth ymuno â Sherman 5 cewch:

• Noson gyntaf Sherman 5 AM DDIM.

• Nosweithiau dilynol Sherman 5: £5 (£2.50 i rai dan 25).

• Trafnidiaeth bws AM DDIM o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ar nosweithiau Sherman 5 (nifer cyfyngedig  o leoedd).

• Cardiau Iff Bws Caerdydd AM DDIM ar gyfer teithiau i’r theatr ac yn ôl ar Nosweithiau Sherman 5.

• Cynnig Sherman 5 i’r Teulu – un tocyn AM DDIM i rywun dan 18 oed am bob tocyn oedolyn o brynir .

• Gostyngiad o hyd at 75% yng Nghaffi Bar y Sherman.

• Gweithgareddau a digwyddiadau unigryw Sherman 5 AM DDIM.

A wyf yn gymwys i ymuno â Sherman 5?

  • Ydych chi'n mynychwr tro cyntaf i gynhyrchiad yn Theatr y Sherman?
  • A ydych yn byw mewn ardal cymunedau'n gyntaf **? A / NEU Ydych chi'n rhan o grŵp cymunedol sy'n cefnogi pobl sy'n wynebu rhwystrau a / neu anfantais megis Age Cymru, Gofalwyr Ifanc, Byddin yr Iachawdwriaeth, RNIB***?

Os yw'r ateb i'r ddau o'r cwestiynau hyn yn YDW, dylech fod yn gymwys ar gyfer aelodaeth Sherman 5!

* Ein diffiniad o mynychwr tro cyntaf yw rhywun nad yw wedi mynychu o fewn y pum mlynedd diwethaf.
** Sherman 5 yn agored i drigolion ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ar draws Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda-Cynon-Taf a Phenybont ar Ogwr. Mae rhestr lawn o'r ardaloedd cymwys ar gael ar waelod y dudalen hon.
*** Bydd rhaid i'r grŵp cymunedol ei hun gael eu cofrestru gyda Sherman 5 er mwyn i chi ymuno fel aelod o'r grŵp ac mae angen i'r archeb gyntaf fod trwy / gydag arweinydd eich grŵp.

Os ydych yn arweinydd neu drefnydd o grwp cymunedol sy'n cefnogi pobl sy'n wynebu rhwystrau a / neu anfantais ac rydych am i gefnogi eich aelodau i ymuno, cysylltwch â: Guy O'Donell Cydlynydd Sherman 5: 07703 729079 | guy.odonnell@shermancymru.co.uk

Sut mae ymuno?

Os ydych yn byw mewn Ardal Cymunedau yn Gyntaf neu yn rhan o grwp cymunedol gyfeiriwyd at Theatr y Sherman, defnyddiwch y ffurflen gofrestru (Saesneg) (Cymraeg) i gofrestru ar gyfer aelodaeth Sherman 5. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn eich cerdyn aelodaeth Sherman 5. Yna, gallwch archebu tocynnau ar gyfer perfformiadau Sherman 5 sydd wedi eu marcio yn y rhaglen Sherman gyda eicon Sherman 5.

Eich Ymweliad

Unwaith y byddwch wedi cofrestru ar ein system a wedi derbyn eich cerdyn aelodaeth Sherman 5 gallwch ddechrau archebu eich tocynnau.

Sut mae archebu tocynnau?

Gallwch archebu eich tocynnau:

• Drwy ddod i mewn i Theatr y Sherman, Ffordd Senghennydd, Cerdydd, CF24 4YE

• Dros y ffôn ar 029 2064 6900

• Ar lein ar shermancymru.co.uk - cliciwch ar y botwm ‘archebu ar-lein nawr’ ar dudalennau’r sioeau

Swyddfa tocynnau

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 10yb - 6yh (neu 30 munud ar ol i berfformiad ddechrau)

Dydd Sul a Gwyliau Banc - ar gau

Sut mae cyrraedd y Sherman?

Mae nosweithiau Sherman 5 yn cynnig ystod o drefniadau teithio AM DDIM.

Bws Sherman 5

Bydd bws yn gyrru mewn cylch o amgylch y pedair ardal Cymunedau yn Gyntaf

Bydd y bws yn eich casglu o fannau y cytunwyd arnynt ac yn eich cludo i’r theatr. Bydd y bws yn gwneud yr un daith ar y ffordd yn ôl ar ôl y perfformiad. Rhaid archebu seddi ar y bws pan fyddwch yn archebu tocynnau.

Cerdyn Iff Bws Caerdydd

Gall aelodau cynulleidfa Sherman 5 gasglu cerdyn Iff AM DDIM gan eu Cydlynydd Cymunedau yn Gyntaf yn eu clwstwr. Bydd y cerdyn yn caniatáu teithio ar Fws Caerdydd i’r theatr ac yn ôl ar nosweithiau Sherman 5. Rhaid archebu cerdyn wrth archebu tocynnau.

Bws Cerdded

Bydd bysiau cerdded yn gweithredu ar gyfer cynyrchiadau teuluol Sherman 5. Gofynnwch i’r tîm tocynnau am ragor o wybodaeth.

Bws Beicio

Bydd arweinwyr seiclo yn mynd gyda chynulleidfaoedd o’r pedair ardal Cymunedau yn Gyntaf i’r theatr ar nosweithiau Sherman 5. Rhaid archebu lleoedd pan fyddwch yn archebu tocynnau.

Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â Guy O’Donnell, guy.odonnell@shermancymru.co.uk neu drwy ffonio 07703 729 079

Paul Hamlyn Logo

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Dyma'ch cyfle olaf i fanteisio ar ein cynnig cynnar ar gyfer Hedda Gabler. Archebwch heddiw o dewis unrhyw sedd yn… https://t.co/aBBxf6XKdV
Thu, 20 Jun 2019