Sherman Sherbets

Gweithdai drama ddydd Sadwrn i blant rhwng 4-9 mlwydd oed yn Sherman Cymru a Chapter

sherbets2015sherbts2015b

Sesiynau drama a theatr wythnosol yw Sherman Sherbets ar gyfer plant 4-9 mlwydd oed.  Mae'n gyfle iddynt fynegi eu hunain yn greadigol ac i hybu eu hunanhyder mewn amgylchedd diogel, i gael hwyl ac i wneud ffrindiau newydd.

"Mae'r Sherbets yn hwyl! 'Rydym yn chwarae llawer o gemau fel rhai lle mae'n rhaid i chi wneud siapiau wedi'u rhewi neu weiddi'n uchel.” Leon Bogacz 8 oed

Bydd ein rhaglenni dysgu cyfunol yn cynnig sesiynau arlein yn ogystal a gweithdai fideo wedi eu recordio gydag amrywiaeth o artistiaid dysgu proffesiynol sydd a chefndir eang ym myd theatr. Fe fyddant ar gael drwy blatfform arlein, ac fe fydd modd eu gwylio unrhywbryd sy'n gyfleus i chi.

Y tymor hwn byddwn yn cynnig sesiynau fydd yn ymwneud â chynllunio theatr, cyfarwyddo, ysgrifennu, ioga a gwaith masg yn ogystal a sgiliau actio mwy traddodiadol. Bydd y tymor yn dechrau ar Fedi 14eg ac yn parhau tan ddechrau Rhagfyr, ac fe fyddwn yn cynnig sesiynau Zoom a fideos wedi eu recordio.

 

Hydref 2020

Sherman Sherbets - Dosbarth derbyn a Blwyddyn 1, Dydd Sadwrn, 10.00am - 11.00am
Sherman Sherbets - Blwyddyn 2 a 3, Dydd Sadwrn, 11.15am - 12.45pm

Syt i wneud cais

Am ragor o wybodaeth cysylltwch timothy.howe@shermantheatre.co.uk

 

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Nos Iau yma, bydd sioe comedi ar-lein @JosieLong gyda ni i'ch difyrru a'ch dyrchafu wrth ofyn: Hyd yn oed cyn i 202… https://t.co/TEAfsRjywX
Mon, 12 Apr 2021