Rhaglen Ysgolion A Chymuned

School visit1 School visit2

RHAGLEN YSGOLION A CHYMUNED

Ydych chi’n fusnes lleol sydd â diddordeb mewn helpu pobl ifanc a grwpiau cymunedol lleol i gymryd rhan yn y celfyddydau?

Trwy gefnogi ein Rhaglen Ysgolion a Chymuned gallech roi cyfle unigryw grwpiau ar draws Caerdydd a De Ddwyrain Cymru i ymgymryd â'r celfyddydau a derbyn cipolwg o'r hyn sy'n mynd ymlaen tu ôl i'r llen yn Theatr y Sherman

YCHYDIG AM Y RHAGLEN

Ers 2012, mae Apel Ysgolion Theatr y Sherman wedi cefnogi ysgolion lleol sy’n wynebu anfantais i fynychu perfformiad o'n cynhyrchiad Nadolig.

Yn sgil llwyddiant yr apel, sydd bellach wedi galluogi 6000 o bobl ifanc i wylio perfformiad yn y Sherman, rydym eisiau ymestyn y cyfle i ysgolion a grwpiau cymunedol fedru ymweld â ni ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn ac i fwynhau ystod ehangach o ddarpariaeth artistig. Gall y ddarpariaeth hon gynnwhys cymryd rhan mewn gweithdai creadigol arbennig, wedi'u dylunio i ddatblygu sgiliau pobl ifanc ar draws y cwriciwlwm yn ogystal â ymddwyn fel storfa o syniadau i athrawon pan yn gweithio ar weithgareddau o fewn a thu hwnt i'r cwriciwlwm, teithiau cefn llwyfan (yn para 90 munud) a sesiynau cwestiwn ac ateb gyda aelodau o dim y Sherman.

SUT GALL EICH CEFNOGAETH WNEUD GWAHANIAETH

Dros y 12 mis nesaf rydyn yn anelu i ymrwymo â chyfanswm o 50 o ysgolion a grwpiau cymunedol, gan weithio gyda isafswm o 1000 gyfrannogwyr.

Gall eich cefnogaeth wir wneud gwahaniaeth trwy ein galluogi ni i weinyddu gweithgareddau sydd wedi'u teilwra i wasanaethu anghenion ystod amrywiol o ysgolion a grwpiau cymunedol.

SUT Y BYDDWN YN CYDNABOD EICH CEFNOGAETH

Unwaith y byddwch wedi gwneud cyfraniad at y rhaglen, byddwn yn eich paru â grwp oddi ar ein rhestr aros a byddwn yn ysgrifennu atoch i ddweud sut bydd
eich rhodd yn cael ei wario. Byddwn hefyd yn cydnabod eich cefnogaeth ar ein gwefan a'n rhwydweithiau cymdeithasol.

CYSYLLTWCH A NI

Os hoffech wneud cyfraniad, neu os hoffech fwy o wybodaeth am yr apel, cysylltwch development@shermantheatre.co.uk neu 029 2064 6976

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydym yn parhau i hyrwyddo gwneuthurwyr theatr lawrydd Gymreig neu sy’n byw yng Nghymru gydag Eich Platfform. Heddi… https://t.co/b9g6NSN3nC
Fri, 22 Jan 2021