Pobl Fyddar Neu A Nam Ar Eu Clyw

Mae croeso i gŵn clywed yn y theatr. Gallwn gynnig seddi ar ben y rhes i hwyluso eich ymweliad. Byddwch mor garedig â gadael i’r Swyddfa Docynnau wybod wrth archebu eich tocyn, a gofynnwch am wybodaeth ynglŷn ag unrhyw effeithiau arbennig allai effeithio ar eich ci yn ystod y cynhyrchiad.

Clustffonau ac Offer i Hybu Clyw

Mae dolenni sain cludadwy ger cownter y Tocynnau a’r Dderbynfa, a ger cownter y Bar Caffi.

Er mwyn i bobl sydd â nam ar eu clyw, ac i’r sawl sy’n defnyddio cymorth clyw, fwynhau’r perfformiad i’r eithaf mae system isgoch ar gael yn y Brif Ty a'r Stiwdio.

Gellir archebu clustffonau o flaen llaw o’r Swyddfa Docynnau ble gellir hefyd eu casglu cyn y cynhyrchiad, neu trowch eich cymorth clyw at leoliad ‘T’.

Perfformiadau â Chymorth

Gallwn gynnig perfformiadau â Chapsiynau neu berfformiadau wedi eu dehongli drwy Iaith Arwyddion yng nghyswllt rhai cynyrchiadau.

Mae croeso i chi siarad am eich anghenion gydag un o Gynorthwywyr y Swyddfa Docynnau neu’r Dderbynfa ar 029 2064 6900 fel ein bod yn gallu cynnig y sedd orau bosib i chi.

Beth yw perfformiad â chapsiynau?

Golyga capsiynau y gellir trosi’r gair llafar yn destun gweledol, sy’n ei gwneud yn bosib i bobl sydd â nam ar eu clyw gael mynediad at berfformiadau byw. Mae capsiynau a gynhyrchir gan gyfrifiadur, ynghyd ag uned arddangos a osodir ar neu ger y llwyfan, yn galluogi pobl sydd â nam ar eu clyw i ddeall beth sy’n cael ei ddweud a phryd mae’n cael ei ddweud. Trosglwyddir perfformiad â chapsiynau yn fyw gan arbenigwr yn y maes a hyfforddwyd gan STAGETEXT.

Mae STAGETEXT yn darparu capsiynau agored. Mae’n ffurf o fynediad byd-eang sy’n galluogi pobl sydd â nam ar eu clyw fwynhau theatr i’r un graddau â’u cymheiriaid sy’n clywed yn ddi-broblem. Mae capsiynau agored hefyd yn cynnwys effeithiau sain a synau oddi ar y llwyfan. Am ragor o wybodaeth ac i ddarllen adborth y gynulleidfa ewch i www.stagetext.org

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/cGs5VkhIga
Mon, 22 Oct 2018