Pobl A Nam Ar Eu Golwg

Cŵn tywys

Mae croeso i gŵn tywys yn y theatr. Gallwn gynnig seddi ar ben y rhes i hwyluso eich ymweliad. Byddwch mor garedig â gadael i’r Swyddfa Docynnau wybod wrth archebu eich tocyn, a gofynnwch am wybodaeth ynglŷn ag unrhyw effeithiau arbennig allai effeithio ar eich ci yn ystod y cynhyrchiad.

Disgrifiad Clywedol

Mae rhai o’r perfformiadau yn ystod y tymor yn cael eu Disgrifio’n Glywedol ar gyfer y sawl nad ydynt yn gallu gweld popeth sy’n digwydd ar y llwyfan.

Mewn disgrifiad llafar mae disgrifwyr hyfforddedig yn sylwebu’n fyw ar y perfformiad, am yn ail â deialog yr actorion. Mae’r disgrifiad yn cychwyn 15 munud cyn y perfformiad ac yn cynnwys manylion am y set, y cymeriadau ac yn sôn am unrhyw ddisgrifiadau clywedol sydd ar ddod.

Defnyddir clustffonau bychain ar gyfer y gwaith disgrifio sydd wedi eu cysylltu i’r system glywedol isgoch. Gellir casglu’r clustffonau o’r Swyddfa Docynnau a’r Dderbynfa.

Print Bras

Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900 i wneud cais am Raglen Tymor Print Bras.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/cGs5VkhIga
Mon, 22 Oct 2018