Sherman Players

Sherman Players montage

Dewch i ymuno â ni!

Sherman Players: grŵp theatr cyfeillgar, hwyliog a chroesawgar i unrhyw un dros 18 oed.

Y tymor hwn, bydd aelodau'r grŵp yn gweithio tuag at greu cynhyrchiad proffesiynol a fydd yn cael cefnogaeth lawn gan y tîm yn Theatr y Sherman. Bob wythnos byddwn yn cynnig cyfleoedd gwahanol i ddysgu am theatr trwy ddylunio, ysgrifennu sgriptiau ac actio.

Grŵp theatr yw Sherman Players yn bennaf, ond mae ein sesiynau yn cael eu harwain gan dîm ymroddedig sydd hefyd yn ehangu’r sesiynau tu hwnt i actio a theatr yn unig. Rydyn ni'n defnyddio'r technegau hynny i'ch helpu chi i fagu hyder, dysgu sgiliau newydd, cael hwyl a chwrdd â phobl newydd. Rydyn ni'n gwybod bod y sgiliau hyn yr un mor bwysig ag unrhyw brofiadau theatrig rydych chi'n eu profi gyda ni.

Mae ein gweithdai wyneb yn wyneb wedi gorfod symud ar-lein ond dyna i gyd sydd wedi newid. Rydyn ni'n dal yma ar eich cyfer chi ac os ydych chi dros 18 oed, mae lle yma i chi.

Mae ein cyfres nesaf o sesiynau yn cychwyn ddydd Mawrth, Mawrth 2. Mae sesiwn bob wythnos, ond does dim pwysau i fynychu pob un.

Mae Sherman Players yn agored i bawb waeth beth fo'u gallu neu eu hamgylchiadau. Rydym yn gwybod y bydd rhai pobl yn awyddus i ymuno, ond yn teimlo'n ansicr am gymryd y cam cyntaf. Rydym yma i'ch cefnogi chi. Rydym yn sicr y gallwn ddiwallu y mwyafrif o anghenion a gofynion. Os hoffech chi gael sgwrs, cysylltwch â Tim timothy.howe@shermantheatre.co.uk

Archebwch le nawr trwy e-bostio box.office@shermantheatre.co.uk neu drwy ffonio Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman ar 020 2064 6900 (nodwch, oherwydd canllawiau Llywodraeth Cymru, fod ein llinellau ffôn ar agor ar ddydd Mawrth yn unig rhwng 9yb – 1yp).

Os hoffech chi siarad â rhywun cyn i chi archebu'ch lle yna e-bostiwch Tim timothy.howe@shermantheatre.co.uk

Mae sesiynau Sherman Players yn cael eu cynnal bob nos Fawrth rhwng 7.30yh - 9.30yh yn ystod y tymor ysgol ac yn costio £ 60 am hanner tymor.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Nos Iau yma, bydd sioe comedi ar-lein @JosieLong gyda ni i'ch difyrru a'ch dyrchafu wrth ofyn: Hyd yn oed cyn i 202… https://t.co/TEAfsRjywX
Mon, 12 Apr 2021