Danny Braverman

Wot? No Fish!!

Wot??

Dyddiadau

13 Mehefin

Prisiau

£10
Gostyngiadau: £8

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Yn 1926, tynnodd y crydd, Ab Solomons, lun ar y pecyn cyflog a roddodd i'w wraig, Celie. Drwy gydol eu bywyd priodasol, tynnodd Ab lun cartŵn ar becyn cyflog i Celie bob wythnos. Mae sioe unigol Danny Braverman yn dweud wrthym sut y darganfuwyd celf goll ei Hen ewythr Ab - stori am gariad, celf, hanes ac arlwyo.

Mae Danny Braverman yn wneuthurwr theatr, athro ac arweinydd y celfyddydau, ac mae'n arbenigo ym maes theatr mewn addysg a theatr gymunedol. Yn fwyaf diweddar, bu'n Gyfarwyddwr Theatr Orpheus gan weithio gydag oedolion anabl ifanc drwy'r celfyddydau perfformio. Ar hyn o bryd, mae Danny'n Bartner Cyswllt Artistig mewn Theatr Gymhwysol ym Mhrifysgol Goldsmiths.

http://wotnofish.wordpress.com/

Amserau

Wot? No Fish!! - Theatr 2  
Dydd Iau 13 Mehefin 8.00yh

Adolygiadau

Ymatebion y gynulleidfa:

"Gwefreiddiol", "Anhygoel", "... agos atoch, hyfryd, diymhongar", "Gallai fod mor bwysig â dyddiadur un dydd Pepys."

"Dyma gychwyn rhywbeth gwych. Stori anhygoel a hynod wefreiddiol" Mark Billingham (Awdur)

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Heno yw eich cyfle olaf i brofi drama bwerus Meic Povey, Fel Anifail. Peidiwch â’i cholli. Tocynnau:… https://t.co/uKdp2XT9u6
Sat, 20 Oct 2018