Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â Pontio

Y Tad

Y Tad_main

Dyddiadau

8 & 9 Maw, 7.30yh
9 Maw, 1.30yp

Prisiau

£16 - £23
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris

Gwybodaeth ychwanegol

Y Brif Theatr

Rhybudd: yn cynnwys golygfa ag elfen o drais a allai beri gofid i rai.

Cymraeg. Mynediad i’r di-Gymraeg drwy gyfrwng ap Sibrwd.

1 awr 40m (dim egwyl)

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

"MAE ’NA BETHAU RHYFEDD YN DIGWYDD O’N CWMPAS NI. WYT TI’M ’DI SYLWI?”

Mae byd y tad a’i ben i waered. Pwy ydi’r bobl ddieithr yma yn ei dŷ? Ai ei dŷ o ydi hwn, tybed? Dyma stori ddirdynnol am ŵr sy’n methu a deall yr hyn sy’n digwydd iddo pan fo’i gof yn dadfeilio, a merch sy’n ceisio dygymod â salwch ei thad. Dyma drosiad newydd i’r Gymraeg o Le Père, enillydd Gwobr Molière 2014 (y Ddrama Orau), ac enillydd y gystadleuaeth Trosi Drama i’r Gymraeg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2016.

Mynediad i’r di-Gymraeg drwy gyfrwng ap Sibrwd. Cyflwyniad i Sibrwd ar gael yma.

Amserau

Iau 8 Maw 7.30yh  Trafodaeth wedi-sioe
Gwe 9 Maw 1.30yp  
Gwe 9 Maw 7.30yh  

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Cyfarwyddwr Arwel Gruffydd

Gan Florian Zeller

Trosiad Cymraeg gan Geraint Løvgreen

Cast Dyfan Roberts, Catrin Mara, Dafydd Emyr, Fflur Medi Owen, Rhodri Siôn, Mirain Fflur


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

We're looking for Box Office Assistants and Bar and Kitchen Staff to join our team. Find out more:… https://t.co/wlDvuPNy78
Sun, 23 Sep 2018