Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â Theatr y Torch

Y Fenyw Ddaeth o'r Môr

Dyddiadau

12 a 13 Mawrth, 7.30yh

Prisiau

£15 - £22
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris

Gwybodaeth ychwanegol

Gan Henrik Ibsen
Trosiad Menna Elfyn
Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd

Trafodaeth cyn-sioe: 13 Mawrth, 6.30yh (Am ddim ond archebwch eich tocynnau o flaen llaw os gwelwch yn dda)

Y Brif Theatr
Cymraeg
Hyd y perfformiad: 3 awr

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

“Wy’n teimlo’r dynfa hunllefus... y dynfa am y môr...”

Yn ferch i geidwad goleudy, mae Elida'n ysu am ryddid y môr. Er mor garedig yw ei gwr, mae ei phriodas fel cawell amdani, y mynyddoedd yn cau o'i chwmpas, a hithau’n arnofi o ym merddwr ei bywyd braf.

Mae ymweliad rhyw ddieithryn yn corddi’r dyfroedd. Ond ai dieithryn yw ef mewn gwirionedd? Wrth iddi ddod wyneb yn wyneb â'i gorffennol cythryblus, yn sydyn rhaid gwneud y penderfyniad anoddaf un... aros neu ffoi?

Dyma stori garu fwyaf cyffrous Henrik Ibsen wedi ei chyfieithu i'r Gymraeg am y tro cyntaf erioed gan Menna Elfyn.

Mae Sibrwd yn rhoi mynediad i gynulleidfa i werthfawrogi theatr beth bynnag yw'r iaith. Trwy'r platfform arloesol, gall aelodau’r gynulleidfa lawrlwytho app i'w ffôn a chlywed talfyriad creadigol tra’n gwylio'r perfformiad.

• Mae Sibrwd i'w gael i'w lawrlwytho ar iPhone ac Android am ddim

• Rydym yn annog cwsmeriaid i lawrlwytho'r ap cyn cyrraedd y theatr

• Bydd tîm o gynorthwywyr digidol ar gael i helpu'r gynulleidfa i ddefnyddio Sibrwd

• Cofiwch ddod â chlustffonau. Bydd clustffonau ar gael i'w prynnu yn y theatr

• Bydd yn bosib benthyg iPod os nad oes gennych ffôn smart ond bydd angen archebu gyda'r swyddfa docynnau ymlaen llaw (10 ar gael)

• Er mwyn datblygu Sibrwd, mae eich adborth yn hynod bwysig

Gweithdai ar gael

Bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn cynnig gweithdai yn rhad ac am ddim i grwpiau sy’n archebu mwy na 10 tocyn i weld y perfformiad hwn.

Mae’r gweithdai’n addas i bawb dros 15 mlwydd oed sy’n astudio drama, y celfyddydau perfformio a llenyddiaeth.
Gellir cynnal y gweithdai yn eich ysgol.

Mwyafrif o 20 ym mhob gweithdy.

Am ragor o wybodaeth am y gweithdai cysylltwch â Fflur Thomas - fflur.thomas@theatr.com

Amserau

Dydd Iau 12 Mawrth 7.30yh
Dydd Gwener 13 Mawrth 7.30yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Gan Henrick Ibsen

Trosiad Menna Elfyn

Cyfarwyddwr Arwel Gruffydd

Cyd-Gynllunwyr Max Jones a Ruth Hall

Cynllunydd Goleuo Ceri James

Cynllunydd Sain Matt Jones

Cyfansoddwr Dan Lawrence

Cast

Sian Davies
Sion Alun Davies
Richard Elis
Heledd Gwyn
Sion Ifan
Elin Llwyd
Dewi Rhys Williams


Galeri

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Peidiwch â cholli'r rhandaliad nesaf o Glwb Comedi’r Stiwdio wythnos nesaf. Seren y noson yw Tom Ward gyda chefnoga… https://t.co/bqOpiPbOe2
Fri, 19 Oct 2018