Sherman Cymru a Waulah Cymru

Home

Home Main 3

Dyddiadau

22 a 23 Ionawr, 6.00pm

Prisiau

£5
Cyri wedi-sioe £5
(Archebwch erbyn 4yp Dydd Mercher 20 Ionawr)

Gwybodaeth ychwanegol

Trafodaeth wedi-sioe: 22 Ionawr
7+
Saesneg

Hyd y perfformiad: 50min
Cyri wedi-sioe
(Archebwch erbyn 4yp Dydd Mercher 20 Ionawr)

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

"Me and you are the luckiest to end up here. It could’ve been anywhere…"

Ar ddiwedd y 1950au, gadawodd dau frawd ifanc Waulah, pentref bach ym Mhacistan, gyda dim ond ces o ddillad a phum punt yn eu pocedi. Gwnaethant rentu tŷ ar Stryd Christina yn y dociau, lle y gwnaethant groesawu nifer mwy o newyddddyfodiaid o Waulah, a rhoi llety a chymorth iddynt.

Heddiw, mae tair cenhedlaeth o ddynion, menywod a phlant yn byw ledled Caerdydd; mae eu storïau oll yn deillio o’r daith a wnaed gan y rheiny a adawodd Waulah.

Caiff y ddrama ei pherfformio gan aelodau o’r gymuned hon yng Nghaerdydd, ac mae Sherman Cymru a Waulah Cymru yn dathlu ac yn rhannu nifer o hanesion gwir cyfoethog ac amrywiol. Maent yn storiau am obaith, uchelgais a dyfalbarhad y bobl sydd bellach yn galw Caerdydd yn gartref iddynt.

Arddangosfa

Fel rhan o'r prosiect cymunedol, byddwn yn creu arddangosfa portreadau o aelodau'r cast yn ein cyntedd.

Amserau

22 Ionawr 6.00pm
23 Ionawr 6.00pm

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Galeri

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Heno yw eich cyfle olaf i brofi drama bwerus Meic Povey, Fel Anifail. Peidiwch â’i cholli. Tocynnau:… https://t.co/uKdp2XT9u6
Sat, 20 Oct 2018