Theatr y Sherman & Theatr Genedlaethol Cymru

Tylwyth

Dyddiadau

10 - 13 Maw 2020

Prisiau

£16 - £26
Rhagddangosiadau £13 - £21
Gostyngiadau £2 i ffwrdd
Dan 25 Hanner Pris

Gwybodaeth ychwanegol

Y Brif Theatr

Perfformir yn y Gymraeg

Uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg ar gael ym mhob perfformiad

Yn cynnwys darluniau o ddefnydd cyffuriau, iaith gref, golygfeydd o natur rywiol a themâu aeddfed. Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gymorth ynglŷn â chynnwys Tylwyth ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900.

Gan Daf James
Cyfarwyddwr Arwel Gruffydd

PREMIERE BYD

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

DRAMA NEWYDD O BWYS GAN DAF JAMES

Mae Aneurin wedi bod yn dianc rhag ei orffennol, ond – mewn tro annisgwyl, diolch i Grindr – mae e wedi syrthio mewn cariad. Pan mae Dan ac yntau’n penderfynu mabwysiadu, mae'r ddau ohonynt ar ben eu digon. Ond wrth addasu i fywyd fel tad, a throi cefn ar orffennol gwyllt, mae ofnau duaf Aneurin yn dychwelyd.

Ddeng mlynedd ers y ddrama glodwiw ac arloesol Llwyth, mae’r cymeriadau yn ôl mewn drama newydd rymus gan Daf James. Gan daflu golwg grafog ar gariad, teulu a chyfeillgarwch, mae Tylwyth yn cynnig sylwebaeth feiddgar a phryfoclyd ar y Gymru gyfoes.

 

TOCYN TYMOR

Archebwch docyn tymor sy’n cynnwys Tylwyth, An Enemy of the People, Romeo and Julie a The Merthyr Stigmatist am £45 yn unig. Mae hynny’n arbediad o £45 oddi ar y pris llawn. Blwyddyn gyfan o theatre am lai na £50. Rhaid i’r tocynnau i gyd gael eu archebu yr un pryd.

Yn ddibynnol ar argaeledd, bydd hi’n bosib newid eich tocyn ar gyfer perfformiad arall o’r un sioe, dim hwyrach nag wythnos cyn y perfformiad.

 

Sgwrs i ddysgwyr

12 Mawrth, 6.30yh

Cynhelir sgwrs i ddysgwyr lefel uwch cyn y sioe ar 12 Mawrth.

 

Sibrwd

Ym mhob perfformiad, bydd Sibrwd – ap mynediad iaith Theatr Genedlaethol Cymru – ar gael i dywys y gynulleidfa trwy’r stori trwy gyfrwng llais yn y glust, pa mor rhugl bynnag ydynt yn y Gymraeg. Dewch i siarad â’r tîm ar noson y perfformiad am ragor o wybodaeth.

Amserau

Dydd Mawrth 10 Maw 7.30pm
Dydd Mercher 11 Maw 7.30pm
Dydd Iau 12 Maw 7.00pm
Dydd Gwener 13 Maw 7.30pm

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Cast

Tylwyth cast

Tîm Creadigol

Cyfansoddwr, Cyfarwyddwr Cerdd a Threfniannau Cerddorol Gwreiddiol Daf James

Cyfarwyddwr Arwel Gruffydd

Cynllunydd Tom Rogers

Cynllunydd Goleuo Ceri James

Cynllunydd Sain Sam Jones

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Elen Mair Thomas (aelod o Gynllun Awenau, a gefnogir gan Gronfa Goffa Elinor Wyn Roberts a Chronfa Goffa Graham Laker)


Y DAITH

Galeri, Caernarfon
17 & 18 Mawrth 2020

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
20 & 21 Mawrth 2020

Ffwrnes, Llanelli
24 Mawrth 2020

Hafren, Y Drenewydd
26 Mawrth 2020

Theatr Mwldan, Aberteifi
28 Mawrth 2020

Pontio, Bangor
31 Mawrth & 1 Ebrill 2020

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
3 & 4 Ebrill 2020

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Our Box Office phone line (029 2064 6900) is now back open for Anfamol and will remain open until 8pm this evening (Mon 27 Sept).
Mon, 27 Sep 2021