Theatr y Sherman & Theatr Genedlaethol Cymru

Tylwyth

Tylwyth

Dyddiadau

10 - 13 Maw 2020

Prisiau

£16 - £26
Rhagddangosiadau £13 - £21
Gostyngiadau £2 i ffwrdd
Dan 25 Hanner Pris

Archebwch ar lein nawr

Gwybodaeth ychwanegol

Y Brif Theatr

Perfformir yn y Gymraeg

Uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg ar gael ym mhob perfformiad

Yn cynnwys iaith gref, golygfeydd o natur rywiol a themâu aeddfed

Gan Daf James
Cyfarwyddwr Arwel Gruffydd

PREMIERE BYD

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

DRAMA NEWYDD O BWYS GAN DAF JAMES

Mae Aneurin wedi bod yn dianc rhag ei orffennol, ond – mewn tro annisgwyl, diolch i Grindr – mae e wedi syrthio mewn cariad. Pan mae Dan ac yntau’n penderfynu mabwysiadu, mae'r ddau ohonynt ar ben eu digon. Ond wrth addasu i fywyd fel tad, a throi cefn ar orffennol gwyllt, mae ofnau duaf Aneurin yn dychwelyd.

Ddeng mlynedd ers y ddrama glodwiw ac arloesol Llwyth, mae’r cymeriadau yn ôl mewn drama newydd rymus gan Daf James. Gan daflu golwg grafog ar gariad, teulu a chyfeillgarwch, mae Tylwyth yn cynnig sylwebaeth feiddgar a phryfoclyd ar y Gymru gyfoes.

 

TOCYN TYMOR

Archebwch docyn tymor sy’n cynnwys Tylwyth, An Enemy of the People, Romeo and Julie a The Merthyr Stigmatist am £45 yn unig. Mae hynny’n arbediad o £45 oddi ar y pris llawn. Blwyddyn gyfan o theatre am lai na £50. Rhaid i’r tocynnau i gyd gael eu archebu yr un pryd.

Yn ddibynnol ar argaeledd, bydd hi’n bosib newid eich tocyn ar gyfer perfformiad arall o’r un sioe, dim hwyrach nag wythnos cyn y perfformiad.

 

Sgwrs i ddysgwyr

12 Mawrth, 6.30yh

Cynhelir sgwrs i ddysgwyr lefel uwch cyn y sioe ar 12 Mawrth.

Amserau

Dydd Mawrth 10 Maw 7.30pm
Dydd Mercher 11 Maw 7.30pm
Dydd Iau 12 Maw 7.00pm
Dydd Gwener 13 Maw 7.30pm

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Cast

Simon Watts Aneurin

Danny Grehan Dada

Michael Humphreys Gareth

Arwel Davies Rhys

Martin Thomas Dan

Aled ap Steffan Gavin

Tîm Creadigol

Cyfansoddwr, Cyfarwyddwr Cerdd a Threfniannau Cerddorol Gwreiddiol Daf James

Cyfarwyddwr Arwel Gruffydd

Cynllunydd Tom Rogers

Cynllunydd Goleuo Ceri James

Cynllunydd Sain Sam Jones

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Elen Mair Thomas (aelod o Gynllun Awenau, a gefnogir gan Gronfa Goffa Elinor Wyn Roberts a Chronfa Goffa Graham Laker)


Y DAITH

Galeri, Caernarfon
17 & 18 Mawrth 2020

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
20 & 21 Mawrth 2020

Ffwrnes, Llanelli
24 Mawrth 2020

Hafren, Y Drenewydd
26 Mawrth 2020

Theatr Mwldan, Aberteifi
28 Mawrth 2020

Pontio, Bangor
31 Mawrth & 1 Ebrill 2020

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
3 & 4 Ebrill 2020

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Gan ei bod hi'n #DyddLlunGlas heddiw beth am brynnu tocyn tymor ac edrych ymlaen at flwyddyn llawn theatr wych. Gal… https://t.co/QhRD9ZH8Nm
Mon, 20 Jan 2020