Theatr y Sherman mewn partneriaeth gyda Y Coleg, Merthyr Tudful

Tydfil Truths

Dyddiadau

O 29 Ion

Prisiau

Am Ddim

Gwybodaeth ychwanegol

Cliciwch ar Gwybodaeth i wrando ar Tydfil Truths

Nodwch fod Tydfil Truths yn cynnwys iaith gref.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

“Dyna beth yw’n hanfod ni ym Merthyr, rydyn ni'n wynebu heriau'n uniongyrchol”

Mae Tydfil Truths yn ddrama sain newydd rymus a ysgrifennwyd ac a berfformir gan bobl ifanc sy'n byw ym Merthyr Tudful. Mae'r ddrama yn canolbwyntio ar sut maen nhw'n gweld y byd, pa faterion sydd bwysicaf iddyn nhw a realiti eu magwraeth mewn tref yn y Cymoedd.

Mae'r bobl ifanc i gyd yn fyfyrwyr Celfyddydau Perfformio UAL yn Y Coleg, Merthyr Tudful, ac wedi creu'r prosiect hwn yn gyfangwbl o’r dechrau. Mae Tydfil Truths yn cael ei adrodd drwy leisiau’r awduron, ac mae’n mynd i'r afael â phynciau cyfoes a fydd yn berthnasol waeth ble rydych chi. Tydfil Truths yw eu byd nhw, drwy eu geiriau nhw.

Tydfil Truths yw'r cywaith diweddaraf rhwng Y Coleg, Merthyr Tudful a Theatr y Sherman. Y llynedd fe wnaeth y myfyrwyr addasu eu sgyrsiau â thrigolion cartref gofal lleol i greu Tydfil Tales, drama sain hiraethus a oedd yn pontio’r cenedlaethau.

Dyma beth oedd gan rai o'r cyfranogwyr i'w ddweud am y prosiect:

Mae gallu creu a recordio drama yn ystod y cyfnod anghyffredin hwn wedi bod yn gamp anhygoel. Roedd Tim, Sam a Kayleigh yn gefnogol ac yn hynod hael eu cymorth. Fe wnaethant roi darlun clir inni o drywydd y ddrama a rhoi cymaint o arweiniad â phosibl. Cawsom ein hannog yn gyson i rannu ein syniadau trwy gydol y broses ac roedd hynny yn caniatáu inni rannu ein straeon a’n barn wrth ysgrifennu." Chloe Coleman

Rwyf wedi mwynhau gweithio ar Tydfil Truths yn fawr. O ran fy lle i mewn cymdeithas, rydw i wedi arfer â derbyn gorchmynion i "eistedd i lawr" a "chau fy ngheg" yn y gorffennol, fodd bynnag, trwy'r broses o greu’r cynhyrchiad hwn, rydw i wedi dysgu bod gen i lais mewn gwirionedd, ac rwy'n bwriadu ei ddefnyddio yn y dyfodol.” Esther Usher

Rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle a gawsom trwy Tydfil Truths, ac rwyf wedi gallu defnyddio fy llais, heb olygu fy ngeiriau, mewn ffordd na fyddwn i yn fy mywyd o ddydd i ddydd.” Valentina Berkoh

Rwy’n falch iawn o’n drama radio ac yn falch o’r hyn rydyn ni wedi’i greu. Rwy'n credu ei fod yn cynrychioli llawer o'r themâu a'r materion sy'n bwysig i bob un ohonom. " Tommy Church

Roedd Tydfil Truths yn brosiect a ariannwyd gan Y Coleg Merthyr Tudful ac Arian i Bawb Loteri Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth ychwanegol gan Theatr y Sherman.

FERSIWN SY'N CYNNWYS CAPSIYNAU

Amserau

Cliciwch ar Gwybodaeth i wrando ar Tydfil Truths

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Nos Iau yma, bydd sioe comedi ar-lein @JosieLong gyda ni i'ch difyrru a'ch dyrchafu wrth ofyn: Hyd yn oed cyn i 202… https://t.co/TEAfsRjywX
Mon, 12 Apr 2021