Theatr y Sherman & Y Coleg Merthyr Tudful

Tydfil Tales

Dyddiadau

1 Gorffenaf o 6.00yp

Prisiau

Am ddim

Gwybodaeth ychwanegol

Nodwch fod Tydfil Tales yn cynnwys iaith gref.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Dwy genhedlaeth. Un dref. Llawer o straeon.

Gwrandewch ar Soundcloud yma.

Tameidiau o atgofion, brith gof o hanner straeon, a hanesion yn cael eu rhannu gan breswyliaid cartref gofal The Daffodils ym Merthyr Tudful sy’n cael eu plethu at ei gilydd mewn drama newydd brydferth ar ffurf drama radio: Tydfil Tales.

Cafodd y straeon eu rhannu mewn sgyrsiau rhwng y preswyliaid a myfyrwyr Celfyddydau Perfformio UAL yn Y Coleg Merthyr Tudful.  Cafodd y straeon eu haddasu ac maent yn cael eu perfformio gan y bobol ifanc.

Fe wnaed y ddrama yn y gymuned, gan y gymuned ac er mwyn y gymuned.  Mae Tydfil Tales yn rhoi llais i ddwy genhedlaeth o ddinasyddion Merthyr Tudful, gan eu huno drwy adrodd straeon a chreadigrwydd.  Mae dweud stori yn weithred hael, ac yn Tydfil Tales, mae haelioni y preswyliaid  yn ein cario nôl i’r gorffennol. 

Yn deimladwy a doniol, weithiau’n drist ond bob amser yn gynnes ac yn agos atoch, mae gwrando ar Tydfil Tales yn brofiad atgofus.

Yn dilyn lawnsio Tydfil Tales ar YouTube a Soundcloud ddydd Mercher Gorffennaf 1 (6.00yh), bydd y cyfarwyddwyr Timothy Howe a Samantha Alice Jones yn cynnal sesiwn holi ac ateb anffurfiol ar Zoom. Er mwyn ymuno a’r sesiwn a darganfod mwy am sut y cafodd y ddrama glywedol hon ei chreu, ebostiwch marketing@shermantheatre.co.uk i dderbyn linc. Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer athrawon drama, hwyluswyr gweithdai, artistiaid sy’n dysgu, grŵpiau cymunedol ac unigolion sydd a diddordeb yn y broses o drefnu, creu a chyfarwyddo cynhyrchiad cymunedol.

Nodwch fod Tydfil Tales yn cynnwys iaith gref.

Ariannwyd y prosiect gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Os ydych wedi mwynhau’r ddrama hon, gofynnwn yn garedig i chi gefnogi’r Sherman yn ystod y cyfnod anodd hwn.

I gyfrannu £5 tecstiwch SHERMAN 5 i 70450
I gyfrannu £10 tecstiwch SHERMAN 10 i 70450
I gyfrannu £15 tecstiwch SHERMAN 15 i 70450

Bydd cost y neges yn cynnwys eich cyfraniad a phris un tecst arferol.

Amserau

Dim gwybodaeth ar gael

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Tydfil Tales
Yn seiliedig ar atgofion preswylwyr cartref gofal The Daffodils, Merthyr Tudful, a adroddwyd wrth fyfyrwyr Celfyddydau Perfformio Y Coleg Merthyr Tudful

Cyfarwyddwyr Samantha Alice Jones a Timothy Howe
Cynllunydd a Golygydd Sain  Christopher Young

Gyda chymorth:

Kayleigh Adam
Caroline Halford
Leanne Twidale
Marianna Pimentel Perez

Cast
Myfyrwyr Celfyddydau Perfformio UAL yn Y Coleg Merthyr Tudful
Sam Ashman
Chloe Coleman
Lowri Cunvin
Amy Davies
Maelona Evans
Samantha Jean Gratland
Carys Lloyd
Sam Locke
Lucy-Anne O’Neill
Callum Roberts

Diolch:

Treorchy Male Voice Choir

The Haydock Male Voice Choir


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

#pridemonth2021 #RefugeeWeek2021
Fri, 18 Jun 2021