Sherman Cymru

Trwy'r Ddinas Hon

Dyddiadau

25-29 Mehefin

Prisiau

£14 | Gosyngiadau: £2 i ffwrdd
Rhagddangosiad: £12
Dan 25: Hanner Pris

Gwybodaeth ychwanegol

Uwchdeitlau Saesneg: 26 & 28 Mehefin
Rhagddangosiad: 25 Mehefin
Trafodaeth wedi-sioe: 27 Mehefin
Iaith y perfformiad: Cymraeg

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Tair drama am bwer, perthyn ac annibynniaeth barn, wedi eu hysbrydoli gan gorneli tywyll a mannau mawr agored y Brifddinas.

Llwch O'r Pileri Gan Dyfed Edwards

Mae'r Swastica yn hedfan a'r jacbwt yn pwnio'r palmentydd. Croeso i Gymru 1958, Seren y Reich ac ennillwyr Cwpan y Byd. Ond mae'r Führer ar ei ffordd i Gaerydd i ddathlu ac oriau'n unig sydd gan athrawes i arbed enaid ei disgyblion. Ond sut mae llwyddo mewn byd lle mae cyfaill yn elyn a phawb yn fradwr?

Myfanwy Yn Y Moorlands Gan Sharon Morgan

Pan mae menyw yn canfod ei hun ar strydoedd simsanog Caerdydd, mae'n cwrdd â dieithryn ifanc sy'n mynd â hi ar wibdaith ffantasïol. Ond beth sy'n wir a beth sy'n rhith?

Traed Bach Concrit Gan Marged Parry

Mae Fflur a Lowri'n mwynhau'r seddi gorau yn arcêd Dewi Sant i wylio dinistr y brifddinas. Ond a fydd gwarchod y gorffennol yn dynfa gryfach na dechrau eto, yn y pendraw?

@ShermanCymru

Amserau

Trwy'r Ddinas Hon  
Dydd Mawrth 25 (Rhagddangosiad) 8.00yh
Dydd Mercher 26 8.00yh - Uwchdeitlau Saesneg
Dydd Iau 27 8.00yh
Dydd Gwener 28 8.00yh - Uwchdeitlau Saesneg
Dydd Sadwrn 29 8.00yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Mared Swain - Cyfarwyddwr

Gethin Evans - Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Cai Dyfan - Cynllunydd

Ace McCarron - Cynllunydd Goleuo

Dyfan Jones - Cynllunydd Sain

Carolina Vasquez - Cynllynudd Fideo

Isobel Howe - Cynnlunydd Goleuo Cyswllt

Cast:

Siw Hughes
Hanna Jarman
Tomos Eames


Galeri

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/cGs5VkhIga
Mon, 22 Oct 2018