Theatr y Sherman & Theatre Uncut

The Merthyr Stigmatist - I'W AILDREFNU

Merthyr Stigmatist

Dyddiadau

2 - 17 Oct

Prisiau

£18
Rhagddangosiad £16
Pris Cynnar £15 (Archebwch cyn 4 Medi)
Gostyngiadau £2 i ffwrdd
Dan 25 Hanner Pris

Gwybodaeth ychwanegol

Y Stiwdio

Gan Lisa Parry
Cyfarwyddwr Emma Callander

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Perfformiadau’n cael eu aildrefnu i 2021. Byddwn mewn cysylltiad gyda deiliaid tocynnau yn fuan iawn.

 

MAE FFYDD A RHESWM YN GWRTHDARO MEWN YSAFELL DDOSBARTH YM MERTHYR

Mae rhywbeth anhygoel yn digwydd ym Merthyr, rhywbeth sydd y tu hwnt i bob rhesymeg. Mae Carys, disgybl 16 oed, yn dwyn y stigmata: clwyfau Crist o'r Groes. Mae Carys yn derbyn trwy ei ffydd mai dyma yw ewyllys Duw. Ond mae ei hathrawes, Siân, ar y llaw arall, yn cwestiynu'r hyn a welai. Pam mae hyn yn digwydd i Carys? Pam na ddylai Merthyr fod yn deilwng o sylw Duw?

Mae drama ffyrnig ac ingol Lisa Parry yn mynd i'r afael â diwinyddiaeth, amheuaeth a bywyd yn y Cymoedd yn 2020.

 

TOCYN TYMOR

Archebwch docyn tymor sy’n cynnwys Tylwyth, An Enemy of the People, Romeo and Julie a The Merthyr Stigmatist am £45 yn unig. Mae hynny’n arbediad o £45 oddi ar y pris llawn. Blwyddyn gyfan o theatre am lai na £50. Rhaid i’r tocynnau i gyd gael eu archebu yr un pryd.

Yn ddibynnol ar argaeledd, bydd hi’n bosib newid eich tocyn ar gyfer perfformiad arall o’r un sioe, dim hwyrach nag wythnos cyn y perfformiad.

Amserau

2 Hyd 7.45pm Rhagddangosiad
3 Hyd 7.45pm Rhagddangosiad
5 Hyd 6.30pm Rhagddangosiad
6 Hyd 7.00pm Noson y Wasg
7 Hyd 7.30pm  
8 Hyd 2.00pm  
8 Hyd 7.30pm Trafodaeth wedi-sioe
9 Hyd 7.30pm  
10 Hyd 7.30pm  
12 Hyd 6.30pm  
13 Hyd 7.30pm Trafodaeth wedi-sioe 
14 Hyd 7.30pm  
15 Hyd 2.00pm  
15 Hyd 7.30pm  
16 Hyd 7.30pm CAP / BSL
17 Hyd 2.00pm  
17 Hyd 7.30pm  

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Gan Lisa Parry

Cyfarwyddwr Emma Callander


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Nid yw pêl-droed yn ddim heb ei gefnogwyr ac mae gan y pŵer i ddod â phobl ynghyd. Mae Aled Wyn Thomas yn dod â str… https://t.co/036IJzPqwj
Tue, 26 Jan 2021