The Conference of the Birds

COB

Dyddiadau

20 - 21 Mehefin

Prisiau

£10
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Addasiad Theatr yn Seiliedig ar Gyd-destun cerdd Bersiaidd o'r 12fed Ganrif gan Farid Ud-Din yw The Conference of the Birds. Mae'r gerdd yn disgrifio taith grŵp o adar drwy saith cwm at gastell yr aderyn hudolus a elwir yn Simorgh. Ond mae hefyd yn alegori sy'n cynrychioli llwybr y swffi tuag at ryddid. Mae'r addasiad hwn yn datblygu o theatr glasurol i un gyfranogol y gellir ymgolli ynddi, sy'n mynd â'r gynulleidfa ar daith fewnol i ddod i adnabod ein hunain er mwyn i ni allu ymchwilio i gyfrinach ein bodolaeth.

Mae The Conference of the Birds yn adrodd stori grŵp o gymeriadau sy'n ymdrin ag argyfwng. Mae'r argyfwng yn amrywio er mwyn bod yn berthnasol i'r gymuned lle y cynhelir i ddrama. Ar gyfer y perfformiad yng Nghaerdydd, mewnfudo yw'r argyfwng dan sylw. Ond nid mewnfudo yw'r broblem, ond yn hytrach y ffordd y mae'r cymeriadau gwahanol yn ymateb i'r argyfwng, yn ôl eu dehongliad ohonyn nhw eu hunain yn y stori.

Lleolir y ddrama mewn iwrt, lle y gwahoddir y gynulleidfa gan yr Hoopoe i ymuno mewn cyfarfod pwysig sy'n ymgysylltu â'r gynulleidfa mewn ymdrech i ddarbwyllo'r cymeriadau eraill i ddodo hyd i weithred a fydd yn torri'r patrwm. Yn y pen draw mae'r gynulleidfa ei hun yn mynd ar y daith hefyd, drwy saith cwm er mwyn ymgysylltu â'r holl synhwyrau i drawsnewid ymwybyddiaeth.

Gall y ddrama barhau am hyd at 3 awr ac yn y 40 munud olaf gwahoddir y gynulleidfa i wisgo mwgwd dros eu llygaid.

Amserau

Dydd Gwener 20 Mehefin 14.00 & 19.30
Dydd Sadwrn 21 Mehefin 14.00 & 19.30

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Ddoe croesawom y cast a'r tîm creadigol ar gyfer Alice in Wonderland, gyda phob un ohonynt yn hanu o Gymru neu yn b… https://t.co/Hg9KMF07nN
Tue, 23 Oct 2018