Theatre Versus Oppression

Sold

Dyddiadau

22 Hydref

Prisiau

£10
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris

Gwybodaeth ychwanegol

Mae'r cynhyrchiad yn cynnwys golygfeydd sydd ond yn addas i oedolion.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae chwe chymeriad yn cwrdd mewn arhosfan bws yng nghanol dinas ar nosweithiau gaeafol, fydda'r rhai sy'n dioddef yn canfod cysur ym mhoen eraill.

Mae Sold yn ddrama sy'n seiliedig ar dystiolaeth unigolion sydd oll wedi dioddef dan law masnachwyr pobl yng Nghymru. Maent yn dod o wahanol gefndiroedd ac amgylchiadau, pob un o wahanol oedran a phob un â’i hanes brawychus ei hun am gael ei fasnachu.

Mae’r ddrama hon, sy'n llawn emosiwn a hiwmor tywyll, yn rhoi cipolwg i ni ar fywydau'r dioddefwyr ac yn dangos i ni pa mor agos i gartref yw'r broblem.

Mae'r cynhyrchiad yn cynnwys golygfeydd sydd ond yn addas i oedolion. 

Darganfod mwy...

Amserau

Sold - Theatr 2  
Dydd Mawrth 22 Hydref 8.00pm

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Cyfarwyddwr: Jennifer S Hartley

Cast: Jason Camilleri, Shireen Clarke, Zoe Goodacre, Amy Griggs, Andrea Hodges & Marcus Moses


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/cGs5VkhIga
Mon, 22 Oct 2018