Sherman Cymru

Sherman Swingers: Taith Gwyrdd

Sherman Swingers

Dyddiadau

14 July

Prisiau

£8 am 1 taith, £15 am 2 daith
Dan 25: Hanner Pris

Gwybodaeth ychwanegol

Bydd dwy daith gwahanol yn dechrau ar yr un pryd.
Mae'r daith gwyrdd yn gwbl hygyrch. Mae na rhisiau a mwy o waith cerdded ar y daith goch ac nid yw'n hygyrch i gadeiriau olwyn.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Sherman Swingers: Taith Gwyrdd

Beth fydd canlyniad casglu rhai o dalentau gorau'r theatr yng Nghymru ynghyd, eu gorfodi i droelli potel, gosod matresi ar y llawr ac yna'u hannog i aros yn effro drwy'r nos?

20 awdur, 10 cyfarwyddwr, hyd at 40 actor, dysgl ffrwythau, nifer fawr o allweddi... 48 awr i greu 20 darn byr o theatr...

@ShermanCymru
#ShermanSwingers

Mwy o wybodaeth...

Mae’r taith gwyrdd yn gwbl hygyrch. Mae gan y daith goch grisiau, mwy o gerdded ac nid yw'n hygyrch i gadeiriau olwyn.

A wnewch chi caniatáu digon o amser rhwng teithiau wrth archebu ar gyfer dwy daith os gwelwch yn dda. Mae pob taith yn para tua 1 awr.

Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900 am ragor o wybodaeth.  

Amserau

Sherman Swingers: Taith Gwyrdd
Mae'r taith gwyrdd yn gwbl hygyrch.

Taith 1 5.00yh
Taith 2 5.30yh
Taith 3 6.00yh
Taith 4 6.30yh
Taith 5 8.00yh
Taith 6 8.30yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Ddoe croesawom y cast a'r tîm creadigol ar gyfer Alice in Wonderland, gyda phob un ohonynt yn hanu o Gymru neu yn b… https://t.co/Hg9KMF07nN
Tue, 23 Oct 2018