Living Pictures in association with Cegin Productions

Sexual Perversity in Chicago

Dyddiadau

6-9 Chwefror

Prisiau

£12 | Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner Pris

Gwybodaeth ychwanegol

Iaith y perfformiad: Saesneg
Trafodaeth wedi-sioe: 7 Chwefror
Yn cynnwys iaith gref
Oedrannau 16+

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

"You're trying to understand women and I'm confusing you with information... what are you feeling? Tell me what you're feeling. Jerk."

Mae Danny'n cwrdd â Deborah, maen nhw'n hoffi'i gilydd, mae'n nhw'n symud i mewn gyda'i gilydd... mae Danny a Deborah'n gwahanu...

Yn Chicago yn y 70au, mae comedi du David Mamet yn edrych ar berthnasoedd rhwng ffrindiau, a'u hymdrechion aflwyddiannus wrth iddynt chwilio am gymar.

Oedrannau 16+

Darganfod mwy... Living Pictures

Gweithdy techneg Meisner

Dydd Sadwrn 9 Chwefror 2-5pm 
Prisiau: £5 i’r sawl sydd â thocyn eisoes (rhaid archebu tocyn o flaen llaw) 
£25 i’r sawl sydd heb docyn
 

Prif nod y diwrnod yw gweithio’n ymarferol gan ddefnyddio rhai o ymarferion techneg Meisner. Bydd cyfle hefyd i holi cyfarwyddwyr Sexual Perversity in Chicago am yr hyn bu iddynt ei ddarganfod, a pha sialensiau bu iddynt eu hwynebu wrth weithio ar y sioe, a thrwy ddefnyddio’r technegau penodol yma.

(Dim mwy nag 20 person)

@livingpic
#sexinchicago

Amserau

Sexual Perversity in Chicago - Theatr 2  
Dydd Mercher 6 Ionawr 8.00yh
Dydd Iau 7 Ionawr 8.00yh
Dydd Gwener 8 Ionawr 8.00yh
Dydd Sadwrn 9 Ionawr 8.00yh

Adolygiadau

"A funny and painful dig at the fantasies and disdain of the contemporary sexual game"
The New York Times

Cast a Tîm

Gan: David Mamet

Cyfarwyddwr: Robert Bowman

Cast
Danny – Ioannis Sholto 
Bernie – Robert Bowman 
Deborah – Lizzie Rogan
Joan – Claire Cage


Galeri

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Peidiwch â cholli'r rhandaliad nesaf o Glwb Comedi’r Stiwdio wythnos nesaf. Seren y noson yw Tom Ward gyda chefnoga… https://t.co/bqOpiPbOe2
Fri, 19 Oct 2018