Rownd Terfynol Prydain Dramâu Un-Act

One Act Main

Dyddiadau

1 & 2 Gorffennaf

Prisiau

£15

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae'r wˆyl anrhydeddus hon ond yn cael ei chynnal ym mhob un wlad bob pedair blynedd. Y tro diwethaf iddi gael ei chynnal yng Nghymru, fe'I henillwyd gan Grwˆp Castaway o Aberystwyth a enillodd y brif wobr, sef cwpan Howard de Walden, a hynny am eu cynhyrchiad o 'After Liverpool'.

Bob blwyddyn, mae'r United Kingdom Community Drama Festivals Federation (UKCKFF) yn hyrwyddo Gwyliau Dramâu Un Act lle y mae modd i grwpiau theatr o bob rhan o'r DU i gystadlu i gynrychioli eu gwald yn Rownd Derfynol Prydain. Mae'r grwpiau yma mewn cymunedau ar hyd a lled y DU yn darllen, castio, ymarfer, cyfarwyddo ac yn perfformio dramâu un act. Y tu nol i'r golygfeydd yma, mae yna sgiliau gwerthfawr eraill ar waith hefyd o ran paratoi gwisgoedd, gwallt a cholur, dylunio set, adeiladu set, addurnai'r set, goleuadau, swˆn a rheoli llwyfan.

Mae'r Gwyliau Un Act yma yn rhoi cyfle unigryw i grwpiau theatr amatur i ymddangos mewn lleoliadau newydd ac amrywiol gerbron cynulleidfaoedd gwahanol gan dderbyn adborth adeiladol gan y corf rhyngwladol cydnabyddedig hwnnw, sef Guild of Drama Adjudicators (GoDA).

Bydd y dramâu yn cychwyn bob nos am 7pm gyda Chymru a Gogledd Iwerddon ar y dydd Gwener a'r Alban a Lloegr ar y dydd Sadwrn.

Amserau

1 Gorffennaf 7yh
2 Gorffennaf 7yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/cGs5VkhIga
Mon, 22 Oct 2018